Văn bản điều hành về giá

  In bài    Gửi bài

Công văn số 1001/BTC-QLG ngày 21/1/2014 của Bộ Tài chính v.v báo cáo giá thị trường Tết

(21/01/2014 11:20:00)

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 1001/BTC-QLG

V/v Báo cáo giá thị trường Tết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh,

                     Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

           

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; Văn phòng Chính phủ có công văn số 10943/VPCP-TH  ngày 27/12/2013 và công văn số 236/VPCP-TH ngày 10/1/2014 về việc báo cáo tình hình Tết trong đó yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và xã hội, Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và UBND các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ gửi báo cáo nhanh tình hình từng ngày Tết đến Văn phòng Chính phủ trước 15h cùng ngày;

            Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Sở Tài chính thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ thực hiện chế độ báo cáo nhanh tình hình giá cả thị trường Tết tại địa phương từng ngày Tết gửi hỏa tốc về Cục Quản lý giá trước 10h cùng ngày từ 28/1 đến ngày 5/2/2014 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết); báo cáo tổng hợp về tình hình trong 03 ngày Tết (30 tháng Chạp, mùng 1, mùng 2 Tết) trước 10h ngày 1/2/2014 (mùng 2 Tết); báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết  trước 12h ngày 4/2/2014 (Mùng 5 Tết) bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ email:

       csgia@mof.gov.vn;   nguyenduythien@mof.gov.vn  ĐT: 01256584442,

       ngacntd@yahoo.com                 ĐT: 0912323536

      nguyenanhtuan@mof.gov.vn     ĐT: 0913599889  

                                                           Fax: 04.22208105

Nội dung báo cáo:  

+ Các văn bản (Chỉ thị, Quyết định, công văn...) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Giám đốc sở Tài chính, Công Thương... ban hành thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/12/2013, Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 15/1/2014 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ Chương trình/Kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường địa phương đã triển khai trong đó nêu rõ: Tổng kinh phí ngân sách cho vay lãi suất 0%, thời hạn ứng vốn, số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình BOG, số điểm bán hàng BOG, những điểm mới so với các năm trước...).

+ Đánh giá diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường những ngày trước trong và sau Tết. Tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết: lương thực, thực phẩm (thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả), bánh kẹo, đồ uống, hoa, cây cảnh, giá cước vận chuyển hành khách, phí tham quan, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, thuốc phòng và chữa bệnh cho người và các mặt hàng khác phục vụ nhu cầu Tết... Trường hợp có tăng giá đột biến về mặt hàng cụ thể cần phân tích lý do và các giải pháp điều hành, kiểm soát và bình ổn thị trường đã áp dụng.

+ Tình hình kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về giá, thuế, phí, quản lý thị trường... trên địa bàn.

Ngoài ra, các báo cáo tình hình giá cả thị trường theo tuần, tháng; các báo cáo trước Tết và sau Tết vẫn thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014;

Đề nghị Sở Tài chính thực hiện gửi báo cáo đúng quy định để Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) kịp thời tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố./.

Nơi nhận:              

- Như trên;                                                             

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ (để theo dõi);

- Lưu: VT, QLG (10 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

 

[Trở về]

 
Trang web được tài trợ bởi dự án ETV2.
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220.2828, Fax: (84-4) 2220. 8091, Email: support@mof.gov.vn