State Budget Plan for 2023

State Budget Plan for 2023 14/12/2022 04:03:00 899

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Other News

Voted

Voting Score
0 / 5
2 votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
100%