Hội dồng thi thẩm định viên về giá thông báo danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

22/11/2022

Ngày 22/11/2022, Bộ Tài chính (Hội đồng thi thẩm đinh viên về giá) thông báo về danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

Thông báo Về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII năm 2017

25/12/2017

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông báo tổ chức Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá cho các thẩm định viên có tên trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII (Quyết định số 2601/QĐ-BTC ngày 21/12/2017) vào hồi 13h00 - 16h00 ngày 28/12/2017 tại Phòng số 106 - Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn về giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của lĩnh vực tài nguyên và môi trường

22/03/2023

Ngày 15/3/2023 tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị quản lý thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị Giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Trung ương

10/03/2023

Được sự chỉ đạo, đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 24/2/2023, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Hội nghị giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của hơn 250 đại biểu đến từ nhiều bộ, ngành, Tổng công ty, công ty và các đơn vị đặt hàng trên cả nước. Với mục tiêu hướng dẫn để thực hiện thống nhất các quy định pháp luật, nội dung về giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách Trung ương và được Lãnh đạo Cục Quản lý giá trình bày trước toàn thể Hội nghị. Những nội dung chính hướng dẫn về giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Trung ương theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ như sau: quy trình đặt hàng, căn cứ đặt hàng, điều kiện đặt hàng, trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Phần thảo luận cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu thông qua hình thức hỏi, trả lời trực tiếp và phiếu đặt câu hỏi.

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

16/02/2023

Ngày 13/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 182/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Chính sách sách giáo khoa, góc nhìn ra khu vực và thế giới

19/03/2020

SGK, tài liệu học tập chiếm tỷ lệ lớn và là khoản chi phí định kỳ trong hệ thống giáo dục. Các nước đang phát triển ở Châu Á vẫn xem SGK như là yếu tố thích đáng được phân bổ ngân sách. Kinh nghiệm về chính sách sách giáo khoa ở nhiều nước sẽ là bài học định hướng cho công tác quản lý về chính sách sách giáo khoa ở Việt Nam

Điều hành giá xăng dầu ngày 1/3/2023

23/03/2023

Ngày 1/3/2023, Bộ Công Thương quyết định điều chính giá xăng dầu, theo đó giá bán xăng dầu trong nược được điều chỉnh như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 22.480 đồng/lít (giảm 62 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 959 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.440 đồng/lít (giảm 3 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.255 đồng/lít (giảm 551 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 20.474 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao

Điều hành giá xăng dầu ngày 21/2/2023

23/03/2023

Ngày 21/2/203, Bộ Công Thương đã quyết định điều hành giá xăng dầu, theo đó về giá xăng dầu: - Xăng E5RON92: không cao hơn 22.542 đồng/lít (giảm 327 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 901 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.443 đồng/lít (giảm 324 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.806 đồng/lít (giảm 756 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 20.846 đồng/lít (giảm 748 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không.

Điều hành giá xăng dầu ngày 13/2/2023

23/03/2023

Về giá bán xăng dầu: - Xăng E5RON92: không cao hơn 22.869 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 898 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.767 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.562đồng/lít (giảm 962 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 21.594đồng/lít (giảm 982 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.636đồng/kg (giảm298 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).