Hội dồng thi thẩm định viên về giá thông báo danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

22/11/2022

Ngày 22/11/2022, Bộ Tài chính (Hội đồng thi thẩm đinh viên về giá) thông báo về danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

Thông báo Về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII năm 2017

25/12/2017

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông báo tổ chức Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá cho các thẩm định viên có tên trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII (Quyết định số 2601/QĐ-BTC ngày 21/12/2017) vào hồi 13h00 - 16h00 ngày 28/12/2017 tại Phòng số 106 - Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Điều hành giá xăng dầu ngày 11/9/2022

19/09/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 23.471 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 24.871 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.055 đồng/lít (tăng 410 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 23.188 đồng/lít (tăng 374 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.704 đồng/kg (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành).

Tinh hình giá cả thị trường tháng 7/2023

11/09/2023

Tháng 7/2023 mặt bằng giá cả thị trường diễn biến trương đối ổn định với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0,45% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 7 tăng 1,13% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,06%. Bình quân 7 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát cơ bản tăng 4, 65%

Điều hành giá xăng dầu ngày 5/9/2022

09/09/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 23.471 đồng/lít (tăng 132 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 24.871 đồng/lít (tăng 270 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.645 đồng/lít (tăng 291 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 22.814 đồng/lít (tăng 505 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.704 đồng/kg (giảm 277 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Chính sách sách giáo khoa, góc nhìn ra khu vực và thế giới

19/03/2020

SGK, tài liệu học tập chiếm tỷ lệ lớn và là khoản chi phí định kỳ trong hệ thống giáo dục. Các nước đang phát triển ở Châu Á vẫn xem SGK như là yếu tố thích đáng được phân bổ ngân sách. Kinh nghiệm về chính sách sách giáo khoa ở nhiều nước sẽ là bài học định hướng cho công tác quản lý về chính sách sách giáo khoa ở Việt Nam

Điều hành giá xăng dầu ngày 11/9/2022

19/09/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 23.471 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 24.871 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.055 đồng/lít (tăng 410 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 23.188 đồng/lít (tăng 374 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.704 đồng/kg (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành).

Tinh hình giá cả thị trường tháng 7/2023

11/09/2023

Tháng 7/2023 mặt bằng giá cả thị trường diễn biến trương đối ổn định với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0,45% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 7 tăng 1,13% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,06%. Bình quân 7 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát cơ bản tăng 4, 65%

Điều hành giá xăng dầu ngày 5/9/2022

09/09/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 23.471 đồng/lít (tăng 132 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 24.871 đồng/lít (tăng 270 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.645 đồng/lít (tăng 291 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 22.814 đồng/lít (tăng 505 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.704 đồng/kg (giảm 277 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).