Thông báo tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá

02/11/2022

Ngày 28/10/2022, Bộ Tài chính ban hành công văn số 11146/BTC-QLG về thông báo tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó căn cứ Thông báo số 681/TB-BTC ngày 28/10/2022 của Bộ Tài chính thông báo điều chỉnh Danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục quản lý giá). Theo đó, kể từ ngày 28/10/2022 các doanh nghiệp có tên tại Phụ lục số 03 kèm theo thông báo dừng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục quản lý giá). Căn cứu quy định pháp luật, đề nghị Sở Tài chính rà soát danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương và đánh giá, xem xét để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh d9au7 vào danh sách của địa phương đối với các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh nêu tại phụ lục số 03 đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý của địa phương.

Thông báo điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

02/11/2022

Ngày 28/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành thông báo số 681/TB-BTC thông báo điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29/09/2022

Ngày 28/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Công điện số 05/CĐ-BTC về việc tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Theo đó: trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý, điều hành giá đã được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2022, lạm phát ở một số nước tiếp tục có xu hướng gia tăng, giá xăng dầu thế giới diện biến bất thường, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư chiến lược vẫn chịu áp lực lớn tăng giá từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá một số mặt hàng trong nước có hiện tượng cao...Công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục tăng cường để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.....

Kinh nghiệm quốc tế về học phí (phần 2) - Sự đa dạng các loại học phí và hỗ trợ học phí

13/07/2020

Loạt bài tiếp theo về kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý học phí tại các nước.

Kinh nghiệm quốc tế về học phí - tác động của học phí và sự chia sẻ học phí

23/06/2020

Các yếu tố ảnh hưởng/ cấu thành nên học phí là gì? Ai có thẩm quyền xây dựng/ xác định học phí? Ai phải trả học phí và trả lúc nào? Các loại chính sách về học phí là gì? Bài viết này (gồm 3 phần) không kỳ vọng sẽ đưa trả lời trọn vẹn cho các câu hỏi trên nhưng mong muốn sẽ đưa ra những góc nhìn rộng hơn sau khi tiếp cận, nghiên cứu chính sách về học phí của một số quốc gia trên thế giới.

Bài học từ tham khảo kinh nghiệm quốc tế về chính sách sách giáo khoa

14/04/2020

Các nước ở châu Á có sự khác nhau về hệ thống giáo dục và phân cấp chính quyền trong việc tài trợ, phát triển và phân phối sách giáo khoa nhưng đều công nhận và khẳng định tầm quan trọng của SGK trong việc thúc đẩy sự phát triển của giáo dục. Sách giáo khoa thời hiện đại cần đáp ứng nhu cầu của người học, cần phải được nâng cao về chất lượng (cả hình thức và nội dung) và mức giá hợp lý

Điều hành giá xăng dầu ngày 21/9/2022

06/10/2022

Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu, theo đó giá bàn trên thị trường: - Xăng E5RON92: không cao hơn 21.781 đồng/lít (giảm 450 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 803 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 22.584 đồng/lít (giảm 631 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.536 đồng/lít (giảm 1.644 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 22.441 đồng/lít (giảm 1.977 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.656 đồng/kg (giảm 383 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Điều hành giá xăng dầu ngày 5/9/2022

06/10/2022

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó: - Xăng E5RON92: không cao hơn 23.359 đồng/lít (giảm 366 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 871 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 24.230 đồng/lít (giảm 439 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 25.188 đồng/lít (tăng 1.429 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không thực hiện chi Quỹ BOG ở mức 300 đồng/lít thì giá bán sẽ là 25.488 đồng/lít, tăng 1.729 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; - Dầu hỏa: không cao hơn 25.445 đồng/lít (tăng 1.389 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không thực hiện chi Quỹ BOG 100 đồng/lít thì giá bán sẽ là 25.545 đồng/lít, tăng 1.489 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.077 đồng/kg (giảm 471 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Điều hành giá xăng dầu ngày 22/8/2022

25/08/2022

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 451 đồng/lít (kỳ trước là 700 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 493 đồng/lít (kỳ trước là 750 đồng/lít), dầu diesel ở mức 250 đồng/lít (kỳ trước là 350 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 650 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 641 đồng/kg (kỳ trước là 716 đồng/kg). - Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Thực hiện không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu. 2. Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 23.725 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 944 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 24.669 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.759 đồng/lít (tăng 851 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 24.056 đồng/lít (tăng 736 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.548 đồng/kg (ổn định so với giá bán hiện hành). 3. Thời gian thực hiện - Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2022. - Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2022 đối với mặt hàng tăng giá.