Hội dồng thi thẩm định viên về giá thông báo danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

22/11/2022

Ngày 22/11/2022, Bộ Tài chính (Hội đồng thi thẩm đinh viên về giá) thông báo về danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

Thông báo Về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII năm 2017

25/12/2017

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông báo tổ chức Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá cho các thẩm định viên có tên trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII (Quyết định số 2601/QĐ-BTC ngày 21/12/2017) vào hồi 13h00 - 16h00 ngày 28/12/2017 tại Phòng số 106 - Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại Thái Nguyên

06/02/2024

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và thực hiện nội dung Công văn số 59/BTC-QLG ngày 11/01/2024 về việc kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại địa phương, ngày 26/01/2024, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã chủ trì triển khai đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá tại tỉnh Thái Nguyên – là một trong những trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Kiểm tra nắm tình hình triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại Lạng Sơn

31/01/2024

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và thực hiện nội dung Công văn số 58/BTC-QLG ngày 11/01/2024 về việc kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại địa phương, trong hai ngày 18 và 19/01/2024, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã chủ trì triển khai đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá tại Lạng Sơn, một trong những địa phương có vị trí địa lý giáp ranh biên giới phía bắc quan trọng của nước ta.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

23/01/2024

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo

15/02/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến về kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải

30/01/2024

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Bộ Công Thương lấy ý kiến về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

18/01/2024

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2024 tăng 0,31%

31/01/2024

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2024 tăng 0,31% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, CPI tháng Một tăng 3,37%; lạm phát cơ bản tháng 01/2024 tăng 2,72