Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính

26/12/2022

Trong 11 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; giá các mặt hàng nguyên vật liệu chiến lược trong đó có giá xăng dầu tăng cao trong nửa đầu năm đã gây sức ép lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát trong nước. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý, điều hành giá đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt và đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được kết quả tích cực, góp phần cơ bản kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến cuối năm và trong quý I năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng nguyên vật liệu thiết yếu dự kiến còn nhiều biến động phức tạp khó lường đòi hỏi công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cần tiếp tục chú trọng tăng cường nhằm tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2023. Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), Cục trưởng Cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả!

Thông báo tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá

02/11/2022

Ngày 28/10/2022, Bộ Tài chính ban hành công văn số 11146/BTC-QLG về thông báo tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó căn cứ Thông báo số 681/TB-BTC ngày 28/10/2022 của Bộ Tài chính thông báo điều chỉnh Danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục quản lý giá). Theo đó, kể từ ngày 28/10/2022 các doanh nghiệp có tên tại Phụ lục số 03 kèm theo thông báo dừng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục quản lý giá). Căn cứu quy định pháp luật, đề nghị Sở Tài chính rà soát danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương và đánh giá, xem xét để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh d9au7 vào danh sách của địa phương đối với các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh nêu tại phụ lục số 03 đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý của địa phương.

Thông báo điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

02/11/2022

Ngày 28/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành thông báo số 681/TB-BTC thông báo điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Kinh nghiệm quốc tế về học phí (phần 2) - Sự đa dạng các loại học phí và hỗ trợ học phí

13/07/2020

Loạt bài tiếp theo về kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý học phí tại các nước.

Kinh nghiệm quốc tế về học phí - tác động của học phí và sự chia sẻ học phí

23/06/2020

Các yếu tố ảnh hưởng/ cấu thành nên học phí là gì? Ai có thẩm quyền xây dựng/ xác định học phí? Ai phải trả học phí và trả lúc nào? Các loại chính sách về học phí là gì? Bài viết này (gồm 3 phần) không kỳ vọng sẽ đưa trả lời trọn vẹn cho các câu hỏi trên nhưng mong muốn sẽ đưa ra những góc nhìn rộng hơn sau khi tiếp cận, nghiên cứu chính sách về học phí của một số quốc gia trên thế giới.

Bài học từ tham khảo kinh nghiệm quốc tế về chính sách sách giáo khoa

14/04/2020

Các nước ở châu Á có sự khác nhau về hệ thống giáo dục và phân cấp chính quyền trong việc tài trợ, phát triển và phân phối sách giáo khoa nhưng đều công nhận và khẳng định tầm quan trọng của SGK trong việc thúc đẩy sự phát triển của giáo dục. Sách giáo khoa thời hiện đại cần đáp ứng nhu cầu của người học, cần phải được nâng cao về chất lượng (cả hình thức và nội dung) và mức giá hợp lý

Điều hành giá xăng dầu ngày 21/12/2022

23/12/2022

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - Trích lập Quỹ BOG: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít, dầu điêzen ở mức 800 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. - Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu. 2. Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 19.975 (giảm 371 đồng/lít so với giá hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 732 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 20.707 đồng/lít (giảm 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.601 đồng/lít (giảm 69 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 21.836 đồng/lít (giảm 65 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.863 đồng/kg (giảm 153 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). 3. Thời gian thực hiện - Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2022. - Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 21 tháng 12 năm 2022.

Điều hành giá xăng dầu ngày 12/12/2022

23/12/2022

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - Trích lập Quỹ BOG: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít, dầu điêzen ở mức 800 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. - Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Không chi Quỹ BOG đối vớicác loại xăng dầu. 2. Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụngQuỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trườngnhư sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 20.346 (giảm 1.333 đồng/lít so với giá hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 854đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 21.200 đồng/lít (giảm 1.504 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.670đồng/lít (giảm 1.543 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 21.901đồng/lít (giảm 1.661 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.016đồng/kg (giảm 937 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). 3. Thời gian thực hiện - Trích lậpQuỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15giờ 00ngày12tháng 12năm 2022. - Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Điều hành giá xăng dầu ngày 1/12/2022

23/12/2022

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - Trích lập Quỹ BOG: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 250 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước trích lập 200 đồng/lít), dầu điêzen ở mức 700 đồng/lít (kỳ trước trích lập 300 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không trích lập), dầu mazut ở mức 500 đồng/kg (kỳ trước trích lập 300 đồng/kg). - Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Không chi Quỹ BOG đối vớicác loại xăng dầu. 2. Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụngQuỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trườngnhư sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 21.679 đồng/lít (giảm 992 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 1.025 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 22.704 đồng/lít (giảm 1.083 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.213đồng/lít (giảm 1.588 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 23.562đồng/lít (giảm 1.078 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.953đồng/kg (giảm 832 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). 3. Thời gian thực hiện - Trích lậpQuỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15giờ 00ngày 01tháng 12năm 2022. - Áp dụng mứcgiá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2022.