Hội dồng thi thẩm định viên về giá thông báo danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

22/11/2022

Ngày 22/11/2022, Bộ Tài chính (Hội đồng thi thẩm đinh viên về giá) thông báo về danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

Thông báo Về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII năm 2017

25/12/2017

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông báo tổ chức Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá cho các thẩm định viên có tên trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII (Quyết định số 2601/QĐ-BTC ngày 21/12/2017) vào hồi 13h00 - 16h00 ngày 28/12/2017 tại Phòng số 106 - Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Hội đồng Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế vừa ban hành phiên bản mới của Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế

26/02/2024

Chuẩn mực này quy định các khái niệm, các nguyên tắc, các quy trình, cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá chung cũng như các yêu cầu về mặt nghiệp vụ đối với thẩm định viên trong thực hành thẩm định giá để thúc đẩy tính minh bạch và thống nhất trong việc thẩm định giá trên toàn thế giới. Đây là hệ thống chuẩn mực thẩm định giá được công nhận rộng rãi nhất trong hoạt động thẩm định giá trên toàn thế giới.

Kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại Thái Nguyên

06/02/2024

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và thực hiện nội dung Công văn số 59/BTC-QLG ngày 11/01/2024 về việc kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại địa phương, ngày 26/01/2024, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã chủ trì triển khai đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá tại tỉnh Thái Nguyên – là một trong những trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Kiểm tra nắm tình hình triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại Lạng Sơn

31/01/2024

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và thực hiện nội dung Công văn số 58/BTC-QLG ngày 11/01/2024 về việc kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại địa phương, trong hai ngày 18 và 19/01/2024, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã chủ trì triển khai đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá tại Lạng Sơn, một trong những địa phương có vị trí địa lý giáp ranh biên giới phía bắc quan trọng của nước ta.

Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến về phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

26/02/2024

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo

15/02/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến về kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải

30/01/2024

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tết Nguyên đán Tháng 02 năm 2024 tăng 1,04%

07/03/2024

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2024 tăng 1,04% so với tháng trước. CPI Tháng 2/2024 ăng 1,35% so với tháng 12/2023 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 2 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,84%.