Hội dồng thi thẩm định viên về giá thông báo danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

22/11/2022

Ngày 22/11/2022, Bộ Tài chính (Hội đồng thi thẩm đinh viên về giá) thông báo về danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

Thông báo Về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII năm 2017

25/12/2017

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông báo tổ chức Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá cho các thẩm định viên có tên trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII (Quyết định số 2601/QĐ-BTC ngày 21/12/2017) vào hồi 13h00 - 16h00 ngày 28/12/2017 tại Phòng số 106 - Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Điều hành giá xăng dầu ngày 4/5/2023

10/05/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 21.437 đồng/lít (giảm1.251 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 883 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 22.320 đồng/lít (giảm1.319 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.254đồng/lít (giảm1.143đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 18.528đồng/lít (giảm952đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.509đồng/kg (giảm334đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng khôngmuộn hơn 15 giờ 00’ ngày 04 tháng 5 năm 2023

Điều hành giá xăng dầu ngày 21/4/2022

10/05/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 22.688 đồng/lít (giảm 485 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 951 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.639 đồng/lít (giảm 606 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.397 đồng/lít (giảm 752 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 19.480 đồng/lít (giảm 259 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.843 đồng/kg (tăng 649 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 17 giờ 00’ ngày 21 tháng 4 năm 2023 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 17 giờ 00’ ngày 21 tháng 4 năm 2023 đối với các mặt hàng giảm giá.

Điều hành giá xăng dầu ngày 11/4/2023

10/05/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 23.173 đồng/lít (tăng 1.091 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.072 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 24.245 đồng/lít (tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.149đồng/lít (tăng 719 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 19.739đồng/lít (tăng 702đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.194đồng/kg (tăng 765 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Chính sách sách giáo khoa, góc nhìn ra khu vực và thế giới

19/03/2020

SGK, tài liệu học tập chiếm tỷ lệ lớn và là khoản chi phí định kỳ trong hệ thống giáo dục. Các nước đang phát triển ở Châu Á vẫn xem SGK như là yếu tố thích đáng được phân bổ ngân sách. Kinh nghiệm về chính sách sách giáo khoa ở nhiều nước sẽ là bài học định hướng cho công tác quản lý về chính sách sách giáo khoa ở Việt Nam

Điều hành giá xăng dầu ngày 4/5/2023

10/05/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 21.437 đồng/lít (giảm1.251 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 883 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 22.320 đồng/lít (giảm1.319 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.254đồng/lít (giảm1.143đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 18.528đồng/lít (giảm952đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.509đồng/kg (giảm334đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng khôngmuộn hơn 15 giờ 00’ ngày 04 tháng 5 năm 2023

Điều hành giá xăng dầu ngày 21/4/2022

10/05/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 22.688 đồng/lít (giảm 485 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 951 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.639 đồng/lít (giảm 606 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.397 đồng/lít (giảm 752 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 19.480 đồng/lít (giảm 259 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.843 đồng/kg (tăng 649 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 17 giờ 00’ ngày 21 tháng 4 năm 2023 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 17 giờ 00’ ngày 21 tháng 4 năm 2023 đối với các mặt hàng giảm giá.

Điều hành giá xăng dầu ngày 11/4/2023

10/05/2023

Giá bán xăng dầu Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: - Xăng E5RON92: không cao hơn 23.173 đồng/lít (tăng 1.091 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.072 đồng/lít; - Xăng RON95-III: không cao hơn 24.245 đồng/lít (tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.149đồng/lít (tăng 719 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 19.739đồng/lít (tăng 702đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.194đồng/kg (tăng 765 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 11 tháng 4 năm 2023.