Những ưu tiên của SCCP 2017

Những ưu tiên của SCCP 2017 13/01/2017 14:48:00 1637

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Những ưu tiên của SCCP 2017

13/01/2017 14:48:00

Tin trong ngành

Những ưu tiên của SCCP 2017

                    Thùy Linh

  Trong khuôn khổ APEC 2016 tại Peru, cuộc họp Nhóm Tiểu ban thủ tục Hải quan (SCCP) bên lề SOM 3 đã kết thúc thành công và Chủ tịch SCCP APEC 2017 Việt Nam đã nhận chuyển giao vai trò từ Chủ tịch SCCP APEC 2016.   Để chuẩn bị cho SCCP APEC 2017, Hội thảo "Xác định chủ đề và ưu tiên về hợp tác hải quan trong Năm APEC 2017 tại Việt Nam" đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 14/11/2016 và tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/11/2016 vừa qua. Đây là hoạt động đầu tiên Tổng cục Hải quan tổ chức, dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ, mở đầu cho chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho SCCP APEC 2017.

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo liên quan đến SCCP APEC gồm: chủ đề và các ưu tiên chính của Năm APEC 2017, vai trò của chủ nhà Việt Nam và các hoạt động hợp tác về Thuận lợi hóa thương mại trong APEC, hoạt động hợp tác về hải quan trong APEC một số năm gần đây, một số ưu tiên về vấn đề hải quan của các nền kinh tế APEC, Chương trình hành động tập thể của SCCP, mối quan tâm của khu vực tư nhân đối với các vấn đề hải quan trong APEC và các vấn đề ưu tiên dự kiến của SCCP APEC 2017.

  Ông Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh trong chống khủng bố, di cư bất hợp pháp và kiểm soát vận chuyển hàng hóa trong tình hình buôn lậu và vận chuyển các chất ma túy ngày càng phức tạp, tinh vi với khối lượng lớn; những thách thức về an ninh thương mại trong kỷ nguyên số; hay áp lực về duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu,... đòi hỏi trách nhiệm và sức mạnh liên kết của lực lượng hải quan quốc tế và khu vực để đảm bảo an ninh huyết mạch cho khu vực có tầm chiến lược quan trọng như Châu Á- Thái Bình Dương.

  Theo đó, trên cơ sở chủ đề và các ưu tiên quốc gia APEC trong năm tới cũng như các ưu tiên của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) APEC 2017 gắn kết với kết quả SCCP APEC 2016, các vấn đề ưu tiên của SCCP APEC 2017 được xác định sẽ tập trung vào nhóm các nội dung sau:

  Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng năng lực, phê chuẩn và thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức thương mại thế giới;

  Thứ hai, tăng cường khung kết nối chuỗi cung ứng trong đó nhấn mạnh vào nội dung quá cảnh hải quan với mục tiêu dài hạn nhằm thực hiện xây dựng năng lực, triển khai Hướng dẫn quá cảnh hải quan, thực hiện đánh giá thường xuyên, và xây dựng các thỏa thuận về chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa quá cảnh nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho thông quan hải quan và các quy tắc quá cảnh đối với các nhà thương mại quốc tế, cải thiện tính hiệu quả và an ninh dây chuyền cung ứng; đồng thời đảm bảo công tác kiểm soát hải quan trong khu vực dựa trên các nguyên tắc cơ bản: thuận lợi, trách nhiệm, minh bạch-nhất quán và đơn giản.

  Thứ ba, hoàn thiện kết nối cơ chế một cửa nhằm mục đích cải cách hành chính thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại: việc phát triển cơ chế một cửa và hợp tác chia sẻ thông tin sẽ tăng tính đồng thuận, giảm bớt khoảng cách giữa các quốc gia, tăng cường hội nhập và liên kết khu vực chặt chẽ;

  Thứ tư, phát triển chương trình doanh nghiệp ưu tiên và tăng cường quan hệ đối tác giữa hải quan- doanh nghiệp trong đó tạo cơ hội thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số;

  Thứ năm, tăng cường phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng quản lý rủi ro, phân tích thông tin trước khi hàng đến là các biện pháp kỹ thuật tối quan trọng trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa hải quan, đảm bảo kiểm soát hải quan hiệu quả gắn liền với tuân thủ nhằm hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo an ninh cung ứng thương mại APEC;

  Thứ sáu, tăng cường phát triển thương mại điện tử qua biên giới là một biện pháp góp phần thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại: khuyến khích các thành viên APEC xây dựng kho dữ liệu và chia sẻ dữ liệu thông tin đồng thời phát triển mạnh mẽ cơ chế hợp tác để khuyến khích việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan hải quan, các nhà cung ứng dịch vụ.

  Thứ bảy, tăng cường thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới nhằm khuyến khích tăng trưởng đổi mới, đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy đầu tư.

  Bên cạnh đó, SCCP APEC 2017 cũng sẽ tiếp tục trao đổi để triển khai 9 nội dung cập nhật nhất trong Kế hoạch hành động tập thể (CAP) trong đó có 3 nội dung Hải quan Việt Nam đã đăng ký tham gia điều phối gồm: xác định trước, thông tin trước khi hàng đến và thủ tục hàng chuyển phát nhanh.

  Với các vấn đề ưu tiên được trao đổi và xác định tại Hội thảo "Xác định chủ đề và ưu tiên về hợp tác hải quan trong Năm APEC 2017 tại Việt Nam", SCCP APEC 2017 sẽ tiếp tục diễn đàn trao đổi giữa cơ quan hải quan của các nền kinh tế thành viên nhằm góp phần hướng tới thực hiện mục tiêu chung của SCCP là đẩy mạnh tăng trưởng bền vững và hội nhập quốc tế- khu vực sâu rộng thông qua tự do hóa thương mại và đầu tư, tạo thêm động lực mới cùng vun đắp tương lai Châu Á- Thái Bình Dương.

Nguồn: Tạp chí thị trường giá cả