Quyết định số 2445/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2017 V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Quyết định số 2445/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2017 V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 08/12/2017 15:02:00 1202

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 2445/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2017 V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

08/12/2017 15:02:00