Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 19/02/2019 11:17:00 415

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

19/02/2019 11:17:00

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Theo Quyết định số 212/QĐ-BTC ngày 31/1/2019 của Bộ Tài chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Công ty cổ phần Thẩm định giá Tâm Việt sẽ phải nộp lại Giấy chứng nhận trên về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, đồng thời, phải chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

PT

Các tin khác