Bộ Tài chính công bố Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản tại các DN TĐG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bộ Tài chính công bố Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản tại các DN TĐG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 05/04/2019 11:03:00 1136

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính công bố Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản tại các DN TĐG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

05/04/2019 11:03:00

Bộ Tài chính công bố danh sách thẩ định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2019 (quý II)

1. Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 kể từ ngày ban hành Thông báo này

1.1. Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội (129/TĐG)

Các thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội (129/TĐG) có tên dưới đây được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày ban hành Thông báo này, không được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 12/03/2019:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đinh Mạnh Hà

1982

Nam

Nghệ An

VI10.354

05/10/2011

2

Nguyễn Thanh Bình

1986

Nam

Hà Nội

TĐV

XII17.1674

21/12/2017

3

Đinh Hoàng Sơn

1989

Nam

Hà Nam

TĐV

X15.1391

28/12/2015

1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội (230/TĐG)

Các thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội (230/TĐG) có tên dưới đây được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày ban hành Thông báo này, không được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 12/03/2019:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Việt Dũng

1976

Nam

Thái Bình

CTHĐTV, GĐ

IX14.1079

20/01/2015

2

Triệu Văn Giáp

1969

Nam

Phú Thọ

PGĐ

VIII13.758

10/12/2013

3

Nguyễn Tiến Long

1976

Nam

Hà Nội

TĐV

VII11.596

27/9/2012

4

Nguyễn Văn Thắng

1975

Nam

Hà Nam

TĐV

V09.276

01/7/2010

1.3. Công ty TNHH Thẩm định giá VIETIN (269/TĐG)

Các thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Thẩm định giá VIETIN (269/TĐG) có tên dưới đây được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày ban hành Thông báo này, không được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 12/03/2019:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Giang

1983

Nam

TP. Hồ Chí Minh

CT HĐTV, GĐ

XI16.1486

22/12/2016

2

Trần Khắc Lập

1981

Nam

Hà Nam

TĐV

X15.1338

28/12/2015

3

Nguyễn Thế Phong

1983

Nam

Long An

TĐV 

XI16.1573

22/12/2016

2. Điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2019

2.1. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (006/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam:

2.2. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lương Thị Y Vàng

1993

Nữ

Phú Yên

PP

XIII18.2099

27/12/2018

Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC (021/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC:

2.3. 

2.3. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đỗ Quang Hưng

1982

Nam

Thái Bình

TĐV

XIII18. 1978

27/12/2018

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (043/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 08 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:

2.4. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Tuấn Quang

1986

Nam

Nghệ An

TĐV

XI16.1587

22/12/2016

2

Cao Hữu Kiên

1990

Nam

Hà Tĩnh

PTP

XIII18.1996

27/12/2018

3

Nguyễn Hoàng Thanh

1989

Nam

Phú Thọ

PTP

XIII18.2047

27/12/2018

4

Phan Đình Dũng

1992

Nam

Hà Tĩnh

TĐV

XIII18.1931

27/12/2018

5

Bùi Minh Đức

1992

Nam

Hải Dương

TĐV

XIII18.1947

27/12/2018

6

Nguyễn Thị Mai

1992

Nữ

Nam Định

TĐV

XIII18.2010

27/12/2018

7

Hoàng Anh Tú

1992

Nam

Quảng Bình

TĐV

XIII18.2084

27/12/2018

8

Nguyễn Thành Tuấn

1979

Nam

Hà Nội

TĐV

XIII18.2089

27/12/2018

Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín (047/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thương Tín:

2.5. 

2.5. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Đức Thiện

1981

Nam

Ninh Bình

TĐV

X15.1412

28/12/2015

Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam:

2.6. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Lê Mạnh Hùng

1993

Nam

Hà Tĩnh

TĐV

XIII18.1973

27/12/2018

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (069/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 03 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt:

2.7. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đào Duy Hưng

1978

Nam

Bắc Giang

TĐV

XIII18.1976

27/12/2018

2

Nguyễn Thị Hạnh

1982

Nữ

Nghệ An

TĐV

XIII18.1959

27/12/2018

3

Vũ Thị Thiết

1990

Nữ

Hải Dương

TĐV

XIII18.2055

27/12/2018

Công ty CP Thẩm định giá Tâm Việt (080/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 01/01/2019 đối với 03 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty CP Thẩm định giá Tâm Việt căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BTC ngày 31/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP Thẩm định giá Tâm Việt:

2.8. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Điệp

1981

Nam

Hải Dương

CT HĐQT

IV06.319

19/10/2010

2

Nguyễn Thái Bình

1980

Nam

Hà Nội

TP

V09.225

01/07/2010

3

Nguyễn Thị Hương

1978

Nữ

Hà Nội

PP

VIII13.832

10/12/2013

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng (092/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 01/02/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng:

2.9. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Thu Trâm

1987

Nữ

Quảng Nam

PP

X15.1431

28/12/2015

Công ty CP Giám định Ngân Hà (145/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Giám định Ngân Hà:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Xuân Cường

1983

Nam

Hà Tĩnh

TĐV

XIII18.1928

27/12/2018

Kể từ ngày ban hành Thông báo này, Công ty CP Giám định Ngân Hà đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động thẩm định giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Luật giá.

2.10.  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu (150/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 03 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Cao Xuân Cảnh

1973

 Nam

Hải Phòng

PGĐ

XIII18.1913

27/12/2018

2

Lê Minh Đức

1986

 Nam

Thanh Hóa

TĐV

XIII18.1948

27/12/2018

3

Nguyễn Doãn Hải

1983

 Nam

Bình Định

TĐV

XIII18.1955

27/12/2018

2.11.  Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam (182/TĐG)

a tên kể từ ngày 05/01/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam, như sau:

2.12. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thanh Nam

1974

Nam

Vĩnh Phúc

TĐV

VII11.607

27/9/2012

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Á Châu (194/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Á Châu:

2.13. 

2.13. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Đức Tiệp

1990

Nam

Bắc Ninh

TĐV

XIII18. 2072

27/12/2018

Công ty TNHH Kiểm toán VACO (207/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO:

2.14. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Xuân Chiến

1993

Nam

Hải Dương

TĐV

XIII18.1917

27/12/2018

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA (240/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA:

2.15. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Xuân Huy

1990

Nam

Thanh Hóa

TĐV

XIII18.1985

27/12/2018

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành (255/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành:

2.16. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Đức Hiệp

1980

Nam

Hà Nội

TĐV

IX14.1116

20/01/2015

Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong (266/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong:

2.17. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Duy Lập

1991

Nam

Hà Nam

TĐV

XIII18.2001

27/12/2018

Công ty CP Thẩm định giá VALEX (268/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá VALEX :

2.18. 

2.18. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Kim Cúc

1993

Nữ

Bến Tre

TĐV

XIII18. 1921

27/12/2018

Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam (297/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam:

2.19. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Tạ Châu Phong

1990

 Nam

Vĩnh Phúc

TĐV

XIII18.2023

27/12/2018

Công ty CP Thẩm định giá Sông Hàn (322/TĐG)

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 kể từ ngày 18/01/2019 tại Công ty CP Thẩm định giá Sông Hàn như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đặng Thị Kim Thúy

1977

Nữ

Thừa Thiên Huế

XII17.1858

21/12/2017

2

Võ Đình Chi

1971

Nam

Quảng Nam

PGĐ

VIII13.727

10/12/2013

3

Nguyễn Thị Hà

1979

Nữ

Hải Dương

TĐV

IX14.1097

20/01/2015

Các tin khác