Bộ Tài chính công bố Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2019 tại các DN TĐG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bộ Tài chính công bố Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2019 tại các DN TĐG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 05/04/2019 11:06:00 409

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính công bố Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2019 tại các DN TĐG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

05/04/2019 11:06:00

Các tin khác