Bộ Tài chính ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Bộ Tài chính ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 05/04/2019 11:16:00 361

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

05/04/2019 11:16:00

Các tin khác