Thông báo số 320/TB-BTC về điều kiện hành nghề của thẩm định viên (tháng 5)

Thông báo số 320/TB-BTC về điều kiện hành nghề của thẩm định viên (tháng 5) 01/07/2020 18:12:00 1038

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 320/TB-BTC về điều kiện hành nghề của thẩm định viên (tháng 5)

01/07/2020 18:12:00

Thông báo số 320/TB-BTC ngày 06/5/2020 công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

images.jpg

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 08/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 320/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

tham-dinh-gia.jpg

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo bổ sung, xóa tên và điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020, cụ thể tại các doanh nghiệp có tên như sau:

unnamed.jpg

1. Công ty TNHH Thẩm định giá VAS (379/TĐG)

2. Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ (010/TĐG)

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (031/TĐG)

4. Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á (049/TĐG)

5. Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

6. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện (087/TĐG)

7. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp (110/TĐG)

8. Công ty TNHH Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá VIETVALUE (124/TĐG)

9. Công ty CP Định giá và Bán đấu giá tài sản Nhân Thành (134/TĐG)

10. Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ thương mại quốc tế Giai Minh (157/TĐG)

11. Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương (166/TĐG)

12. Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời (180/TĐG)

13. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (181/TĐG)

14. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội (203/TĐG)

15. Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim (249/TĐG)

16. Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong (266/TĐG)

17. Công ty CP Thẩm định giá và Đấu giá Phú Thọ (299/TĐG)

18. Công ty CP Thẩm định giá Gia Linh (328/TĐG)

19. Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Bảo Tín (336/TĐG)

20. Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An (340/TĐG)

21. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An Phát (346/TĐG)

22. Công ty CP Thẩm định giá An Phú An Khánh (351/TĐG)

23. Công ty TNHH Tư vấn TMS (355/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi