Thông báo số 341/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5 đợt 3)

Thông báo số 341/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5 đợt 3) 06/07/2020 10:00:00 352

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 341/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5 đợt 3)

06/07/2020 10:00:00

Thông báo số 341/TB-BTC ngày 19/5/2020 công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thong bao 1.jpg

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 08/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 341/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Thong bao 4.jpg

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo bổ sung, xóa tên và điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020, cụ thể tại các doanh nghiệp có tên như sau:

Xang dau the gioi.jpg

1. Công ty CP Thẩm định giá Tân Hoàng Minh (381/TĐG)

2. Công ty CP Thẩm định giá EXIM (013/TĐG)

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (041/TĐG)

4. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (043/TĐG)

5. Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (050/TĐG)

6. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K (061/TĐG)

7. Công ty TNHH Kiểm toán Việt (085/TĐG)

8. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (102/TĐG)

9. Công ty TNHH Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá VIETVALUE (124/TĐG)

10. Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô (213/TĐG)

11. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (253/TĐG)

12. Công ty CP Thẩm định giá Alpha Việt Nam (269/TĐG)

13. Công ty CP Thẩm định giá VALEX (268/TĐG)

14. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (272/TĐG)

15. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn và Đào tạo Quốc tế IVMA (287/TĐG)

16. Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Bảo Tín (336/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi