Thông báo số 378/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 6)

Thông báo số 378/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 6) 13/07/2020 16:34:00 350

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 378/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 6)

13/07/2020 16:34:00

Thông báo số 378/TB-BTC ngày 08/6/2020 công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thủ-tục-thành-lập-công-ty-thẩm-định-giá-sblaw.jpg

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 08/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 378/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

images.jpg

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo bổ sung, xóa tên và điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020, cụ thể tại các doanh nghiệp có tên như sau:

24dac1c69f8676d82f97-1818.jpg

1. Công ty TNHH Thẩm định giá TAC (387/TĐG)

2. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA (388/TĐG)

3. Công ty CP Thẩm định giá QAV (389/TĐG)

4. Công ty TNHH Dịch vụ Thuế và Kiểm toán Hà Nội (390/TĐG)

5. Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín (029/TĐG)

6. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (031/TĐG)

7. Công ty TNHH Thẩm định giá và Đầu tư Quốc Gia (123/TĐG)

8. Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Đất Việt (141/TĐG)

9. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu (150/TĐG)

10. Công ty CP Thẩm định giá Việt Mỹ (185/TĐG)

11. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam (198/TĐG)

12. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (207/TĐG)

13. Công ty CP Công nghệ và Định giá EQ – Hà Nội (221/TĐG)

14. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA (240/TĐG)

15. Công ty CP Tư vấn thẩm định giá tài sản Việt Nam (265/TĐG)

16. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn và Đào tạo Quốc tế IVMA (287/TĐG)

17. Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sao Việt (373/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi