Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Công tác quản lý, điều hành giá vẫn cần triển khai thận trọng, đảm bảo mục tiêu đề ra cho năm 2021 và trung hạn các năm tới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Công tác quản lý, điều hành giá vẫn cần triển khai thận trọng, đảm bảo mục tiêu đề ra cho năm 2021 và trung hạn các năm tới 01/09/2021 17:33:00 871

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Công tác quản lý, điều hành giá vẫn cần triển khai thận trọng, đảm bảo mục tiêu đề ra cho năm 2021 và trung hạn các năm tới

01/09/2021 17:33:00

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Công tác quản lý, điều hành giá vẫn cần triển khai thận trọng, đảm bảo mục tiêu đề ra cho năm 2021 và trung hạn các năm tới

Để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường, nhất là trong các thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, ngày 13 tháng 8 năm 2021 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2021 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại của năm nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid 19.

IMG-5909.jpg

Ngày 24/8/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 223/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, trong đó đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc kiểm soát lạm phát trong khoảng 3%, để góp phần hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội, trong trường hợp bất thường cũng không vượt quá 4%, để đảm bảo thực hiện mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Phó thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

Cập nhật sát diễn biến kinh tế thế giới, tình hình lạm phát chung và của các quốc gia, phản ứng chính sách về tài khóa, tiền tệ của các nền kinh tế lớn, nhất là các nền kinh tế có kim ngạch xuất nhậu khẩu lớn với nước ta nhằm có các biện pháp có tính tổng thể, dài hạn trong việc quản lý, điều hành giá, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa tiếp tục phát triển kinh tế.

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành phù hợp.

Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chủ động phối hợp với chính sách tiền tệ linh hoạt để tạo sự hài hòa, hiệu quả, hợp lý với các chính sách kinh tế vĩ mô chung; Qua đó hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kiểm soát lạm phát cơ bản và tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát mục tiêu.

Về cơ bản tiếp tục giữ ổn định giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá để đảm bảo công tác kiểm soát lạm phát cũng như góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, dự báo sát tình hình và diễn biến giá cả thị trường, chủ động cập nhật kịch bản điều hành giá cho những tháng cuối năm 2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng-Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá chỉ đạo kịp thời.

Đối với việc điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành trong việc điều hành giá các mặt hàng xăng dầu, điện, mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục, vật liệu xây dựng, cước vận tải...

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng đất; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lộ trình triển khai các dự án; phát hiện và xử lý triệt để các đối tượng đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Trang Bùi