Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá 13/10/2021 09:09:00 1460

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

13/10/2021 09:09:00

Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

 

Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1618/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Ảnh: Ban Chỉ đạo điều hành giá họp quý II.2021

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Phó trưởng ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện các Bộ, ngành: Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá và Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15/9/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo phân công của Thủ tướng, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá có trách nhiệm tổ chức đôn đốc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban; các kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác điều hành giá trong từng thời kỳ và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo tại các phiên họp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thực hiện việc kiện toàn thành viên Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định.

Ban Chỉ đạo điều hành giá được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 để nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao…

THANH HOA

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%