Bộ Tài chính - Cục Quản lý giá đề nghị các danh nghiệp thẩm định giá đăng ký danh sách thẩm định viên về giá hành nghề năm 2023

Bộ Tài chính - Cục Quản lý giá đề nghị các danh nghiệp thẩm định giá đăng ký danh sách thẩm định viên về giá hành nghề năm 2023 05/12/2022 17:12:00 640

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính - Cục Quản lý giá đề nghị các danh nghiệp thẩm định giá đăng ký danh sách thẩm định viên về giá hành nghề năm 2023

05/12/2022 17:12:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 1 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
100%