Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 28/12/2022 14:50:00 539

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

28/12/2022 14:50:00

Ngày 27/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2804/QĐ-BTC về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty cổ phần thẩm định giá Bảo An kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành.

Công ty cổ phần thẩm định giá Bảo An phải nội lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày  thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%