Thông báo hành nghề thẩm định giá năm 2023

Thông báo hành nghề thẩm định giá năm 2023 14/02/2023 10:33:00 983

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo hành nghề thẩm định giá năm 2023

14/02/2023 10:33:00

Theo quy định pháp luật về thẩm định giá, trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá và việc rà soát, điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp. Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 173/TB-BTC ngày 5/2/2023 thông báo điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được gấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 19 thẩm định viên hành nghề tại 14 Doanh nghiệp thẩm định giá.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan bà các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%