Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính 16/02/2023 14:05:00 387

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

16/02/2023 14:05:00

Ngày 13/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 182/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%