Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính 24/02/2023 08:59:00 543

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

24/02/2023 08:59:00

Ngày 16/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 198/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty CP tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 2 lượt bình chọn
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%