Hội nghị tập huấn hướng dẫn về giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hội nghị tập huấn hướng dẫn về giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của lĩnh vực tài nguyên và môi trường 22/03/2023 16:13:00 275

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội nghị tập huấn hướng dẫn về giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của lĩnh vực tài nguyên và môi trường

22/03/2023 16:13:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%