Hội thảo lấy ý kiến chuyên đề các nội dung dự thảo Luật giá (sửa đổi) về quản lý nhà nước về giá thuộc thẩm quyền của địa phương

Hội thảo lấy ý kiến chuyên đề các nội dung dự thảo Luật giá (sửa đổi) về quản lý nhà nước về giá thuộc thẩm quyền của địa phương 04/04/2023 09:58:00 289

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội thảo lấy ý kiến chuyên đề các nội dung dự thảo Luật giá (sửa đổi) về quản lý nhà nước về giá thuộc thẩm quyền của địa phương

04/04/2023 09:58:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%