Bộ Tài chính thông báo

Bộ Tài chính thông báo 24/08/2023 13:36:00 816

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính thông báo

24/08/2023 13:36:00

Ngày 12/7/2023, Bộ Tải chính ban hành thông báo số 645/TB-BTC về vệc không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023 tại Công ty Cp đầu tư và định giá An Dương, Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương và các thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Thông báo kèm theo).

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%