Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính 24/08/2023 14:55:00 615

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

24/08/2023 14:55:00

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá theo đúng quy định tại Luật giá và các văn bản hướng dẫn. Ngày 03/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1672/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá Vietvalue kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty TNHH Dịch vụ tài chính và thẩm định giá Vietvalue phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời gian 03 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá!

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%