Việt Nam kiện toàn thành viên hiệp hội thẩm định giá ASEAN năm 2023

Việt Nam kiện toàn thành viên hiệp hội thẩm định giá ASEAN năm 2023 25/08/2023 09:24:00 492

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Việt Nam kiện toàn thành viên hiệp hội thẩm định giá ASEAN năm 2023

25/08/2023 09:24:00

Việt Nam kiện toàn thành viên Hiệp hội thẩm định giá ASEAN năm 2023

Kể  từ năm 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội thẩm định giá ASEAN (AVA).  Từ đó đến nay, Việt Nam luôn là thành viên tham gia tích cưc các hoạt động hợp tác, phối hợp và tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội nghị thường niên với các nước thành viên thuộc AVA. Theo quy định của tổ chức này, tại mỗi nước thành viên AVA đều được yêu cầu lập ra Hội đồng AVA và Ủy ban quốc gia mỗi nước.  

Hiệp hội AVA và vai trò thành viên của Việt Nam

ASEAN Valuer Association (tên gọi tắt bằng tiếng Anh là AVA) là Hiệp hội Thẩm định giá ASEAN  được thành lập vào tháng 6/1981. Trong thập kỷ 90 AVA kết nạp thêm Brunây và Việt Nam. Hai thành viên còn lại của ASEAN là Lào và Myanmar chưa phải là thành viên chính thức do chưa có tổ chức nghề nghiệp chuyên môn về thẩm định giá tại hai quốc gia này. Do vậy, hai thành viên này hiện nay là quan sát viên của AVA.

Theo quy chế hoạt động mới nhất, AVA tổ chức Hội nghị chính thức mỗi năm 1 lần trên cơ sở luân phiên giữa các nước thành viên AVA, tương tự như thành viên ASEAN để chủ trì đăng cai Hội nghị. Mỗi nước thành viên khi đến luân phiên hoặc ứng cử thành công sẽ đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch AVA có nhiệm kỳ 1 năm. Đồng thời, Tổng Thư ký AVA sẽ được bầu tại phiên họp Hội đồng AVA và nhiệm kỳ kết thúc khi có ứng cử mới được phê duyệt bởi Hội đồng này. Hiện nay Tổng thư ký AVA là Indonesia, Chủ tịch AVA là Malaysia.

Kể từ khi gia nhập AVA đến nay, Việt Nam (Bộ Tài chính là cơ quan đại diện) đã làm chủ tịch AVA trong 2 nhiệm kỳ (1999-2000 và 2014-2015) và đã đăng cai tổ chức 04 hội nghị vào các năm 1999, năm 2009, năm 2002 và năm 2014. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính (ủy quyền cho Cục Quản lý giá) hàng năm tổ chức đoàn ra thường niên tham dự Hội nghị AVA để họp bàn, biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hiệp hội AVA.

Hội đồng và Ủy ban quốc gia AVA các nước thành viên

Theo quy định của AVA, mỗi nước thành viên sẽ thành lập ra một Hội đồng AVA và một Ủy ban quốc gia AVA. theo đó: 

Hội đồng AVA (Governing Council) là những thành viên sẽ tham gia phiên họp Hội đồng AVA tại các Hội nghị thường niên AVA hàng năm và biểu quyết các vấn đề hoạt động của Hiệp hội. Số lượng thành viên của Hội đồng là 7 người với cơ cấu ít nhất 02 người thuộc khu vực quản lý nhà nước, 02 người thuộc khu vực tư nhân, 01 người thuộc lĩnh vực nghiên cứu, khoa học giảng dạy và 2 thành viên khác. Tuy nhiên, trên thực tế thì các nước vẫn linh hoạt cử số lượng, cơ cấu thành viên phù hợp với nhu cầu, điều kiện mỗi nước (Brunei có 7 thành viên thì 5 người thuộc Bộ Phát triển, 1 học viện và 1 Hội thẩm định giá; Thái Lan chỉ có 6 thành viên và đều thuộc Hội thẩm định giá; Malaysia có 7 thành viên thì 3 người thuộc Bộ Tài chính, 3 doanh nghiệp và 1 trường đại học; Philipin có 8 thành viên;…).

Ủy ban quốc gia AVA (National Committee) là những thành viên sẽ thực hiện xem xét, phê duyệt các đề xuất dự án sẽ triển khai trong khuôn khổ AVA tại mỗi nước (nếu có). Số lượng thành viên của Ủy ban quốc gia là 01 Chủ tịch và 11 thành viên, trong đó đã gồm 7 người của Hội đồng và thêm 5 người khác.

Hội đồng và Ủy ban quốc gia AVA Việt Nam

Đối với Việt Nam, trên cơ sở phê duyệt của Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá là đơn vị thuộc Bộ, được ủy quyền đại diện Việt Nam tham gia AVA với tư cách thành viên chính thức. Trong năm 2023, qua rà soát một số cán bộ đã nghỉ hưu hoặc thay đổi vị trí công tác, Cục Quản lý giá đã kiện toàn danh sách thành viên Hiệp hội thẩm định giá ASEAN Việt Nam, theo đó, danh sách Hội đồng và Ủy ban quốc gia AVA Việt Nam đã được Bộ Tài chính phê duyệt, cụ thể như sau:

Về Thành viên Hội đồng AVA:

 1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá
 2. Phó Chủ tịch: Ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá;
 3. Phó Chủ tịch: Ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá
 4. Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam;
 5. Bà Nguyễn Hồ Phi Hà – Trưởng Bộ môn Thẩm định giá tài sản, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính;
 6. Ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn.
 7. Ông Phùng Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế.

Về Ủy ban quốc gia AVA Việt Nam

Bên cạnh các thành viên của Hội đồng AVA nêu trên, danh sách Ủy ban quốc gia AVA Việt Nam hiện nay đã thêm 4 thành viên khác như sau:

 1. Bà Dương Lan Anh - Phó trưởng phòng Quản lý thẩm định giá - Cục Quản lý giá;
 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý thẩm định giá - Cục Quản lý giá;
 3. Bà Vũ Hương Trà - Phó trưởng phòng Phòng Chính sách tổng hợp - Cục Quản lý giá;
 4. Bà Lê Thị Thanh Hoa - Chuyên viên chính Phòng Chính sách tổng hợp - Cục Quản lý giá.

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%