Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 15/09/2023 16:45:00 1013

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

15/09/2023 16:45:00

Ngày 11/09/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam (mã số 363/TĐG). 
Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Đồng thời, Công ty phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá. Quyết định số 1928/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký!

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%