Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, đơn vị cấp nước trong quyết định giá nước sạch sinh hoạt

Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, đơn vị cấp nước trong quyết định giá nước sạch sinh hoạt 15/11/2023 10:13:00 152

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, đơn vị cấp nước trong quyết định giá nước sạch sinh hoạt

15/11/2023 10:13:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%