Điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) năm 2023

Điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) năm 2023 04/12/2023 15:13:00 345

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) năm 2023

04/12/2023 15:13:00

Điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) năm 2023

Căn cứ quy định tại Luật giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; Thông tư số 233/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Cục Quản lý giá đã tổ chức rà soát danh sách các doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đang được quy định hiện hành theo nguyên tắc:

(1) Đảm bảo đúng các quy định tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và gắn với yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ; cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư số 56/2014/TT-BTC.

(2) Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh những thay đổi của doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu tăng cường nắm bắt thông tin để phục vụ công tác quản lý giá đối với một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu được quy định trong danh mục đăng ký giá, kê khai giá tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết.

Trên cơ sở đó, ngày 10/11/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 1066/TB-BTC điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

image

Theo đó, tại Thông báo số 1066/TB-BTC đã điều chỉnh đưa ra khỏi danh sách 02 doanh nghiệp; cập nhật, sửa đổi thông tin 05 doanh nghiệp; bổ sung 03 doanh nghiệp. Cụ thể như sau.

1. Điều chỉnh đưa ra khỏi danh sách đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính 02 doanh nghiệp thuộc mặt hàng thóc gạo tẻ thường: Công ty TNHH Tân Thạnh An, Công ty CP Hiệp Lợi.

2. Điều chỉnh bổ sung vào danh sách 03 doanh nghiệp do có thị phần lớn, tiêu thụ từ 2 địa bàn trở lên:

- Công ty xi măng Long Sơn

Địa chỉ: Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

- Tập đoàn xi măng The Vissai

Địa chỉ: Lô C7-Cụm Công nghiệp Gián Khẩu-Gia Viễn-Ninh Bình.

- Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin

Địa chỉ: số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Thông báo cũng sửa đổi thông tin 05 doanh nghiệp.

Căn cứ danh sách doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông báo số 1066/TB-BTC, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký và kê khai giá tại địa phương, trình UBND tỉnh thông báo điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành (nếu có).

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%