Hội nghị Toàn quốc về phổ biến, tập huấn luật Giá năm 2023 và xin ý kiến về các văn bản hướng dẫn Luật

Hội nghị Toàn quốc về phổ biến, tập huấn luật Giá năm 2023 và xin ý kiến về các văn bản hướng dẫn Luật 06/12/2023 15:05:00 208

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội nghị Toàn quốc về phổ biến, tập huấn luật Giá năm 2023 và xin ý kiến về các văn bản hướng dẫn Luật

06/12/2023 15:05:00

Hội nghị Toàn quốc về phổ biến, tập huấn luật Giá năm 2023 và xin ý kiến về các văn bản hướng dẫn Luật

Ngày 29 tháng 11 năm 2023, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc về phố biến, tập huấn Luật Giá năm 2023 và xin ý kiến về các văn bản hướng dẫn Luật. Chủ trì Nguyễn Minh Tiến –Cục trưởng Cục Quản lý giá. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở Tài chính thành phố trực thuộc trung ương.

Hoi Nghi 1.jpg

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến –Cục trưởng Cục Quản lý giá đã phát biểu khai mạc nêu bật tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị Toàn quốc về phố biến, tập huấn Luật Giá năm 2023 và xin ý kiến về các văn bản hướng dẫn Luật.

Buổi sáng, tại bài tham luận “Các điểm mới trong các quy định chung của Luật giá 2023” Ông Nguyễn Xuân Định – Phó trưởng Phòng CSTH đã nêu rõ các điểm mới trong Luật Giá năm 2023, cụ thể:

Hoi Nghi 2.jpg

Thứ nhất, quy định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật, đồng thời xác định rõ quan hệ giữa Luật Giá với các Luật có quy định về giá để nhằm khắc phục cơ bản tồn tại, hạn chế giữa Luật giá với các Luật chuyên ngành.Tại Luật Giá 2023 đã quy định nguyên tắc áp dụng Luật giá với các Luật khác có liên quan tại Điều 3; trong đó, về cơ bản Luật giá 2023 điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến quản lý, điều tiết giá, thẩm định giá. Chỉ trừ một số trường hợp rất đặc thù đã có luật chuyên ngành riêng điều chỉnh toàn diện thì mới thực hiện theo quy định tại luật chuyên ngành

Thứ hai, về công tác định giá, Luật Giá 2023 đã thể chế hóa chủ trương đẩy mạnh phân công, phân cấp trong công tác quản lý, điều hành giá.

Thứ ba, công tác bình ổn giá được củng cố, kiện toàn cho phù hợp với thực tế hiện nay. Bổ sung mặt hàng thức ăn chăn nuôi và đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng điện, muối ăn và đường ăn vào danh sách Bình ổn giá. Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá gồm 9 mặt hàng quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Luật.
Quy định rõ hơn về các biện pháp bình ổn giá, quy trình triển khai đảm bảo thuận lợi, phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, trong trường hợp phát sinh tình huống đặc biệt như tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, dịch bệnh, thiên tai, tại Điều 20 của Luật cũng đã bổ sung cơ chế triển khai bình ổn giá ngay đối với các hàng hóa, dịch vụ ngoài danh mục. Quy định này nhằm tạo sự linh hoạt cho việc triển khai bình ổn giá trong các tình trạng cấp bách, cần triển khai gấp, kịp thời.

Thứ bốn, việc hiệp thương giá được xác định là cơ chế thỏa thuận về giá hàng hóa, dịch vụ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và có vai trò trung gian, trọng tài của Nhà nước. Luật đã quy định rõ nguyên tắc áp dụng để đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; đồng thời quy định rõ phạm vi áp dụng kết quả hiệp thương để tránh các trường hợp áp dụng không phù hợp.

Thứ năm, về biện pháp kê khai giá được sửa đổi để quy định rõ là một hình thức tiếp nhận thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ để phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự báo của các cơ quan Nhà nước.

Thứ sáu, công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường đã được thể chế hóa cụ thể tại 01 chương của Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ.

Thứ bảy, củng cố kiện toàn hoạt động thẩm định giá, sửa đổi hoàn thiện cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triền đồng thời nâng cao hoạt động,

Thứ tám, tăng cường đều kiện kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá.

Buổi chiều, Trên cơ sở các tham luận tại Hội nghị của Cục Quản lý giá, các địa phương đã tích cực có ý kiến tham gia về nhiều nội dung tại dự thảo các văn bản hướng dẫn, đánh giá những tồn tại, khó khăn và có nhiều đề xuất các quy định về để đảm bảo phù hợp với thực tế thi hành tại các địa phương.

Hoi nghi.jpg

Kết thúc buổi Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Minh Tiến –Cục trưởng Cục Quản lý giá đã thay mặt Tổ biên tập, Ban soạn thảo các Văn bản hướng dẫn Luật ghi nhận đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tham gia và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đảm bảo chất lượng trình Chính phủ ký ban hành.

Quỳnh Hương.

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%