(Phần 2) Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS) tiếp tục được hoàn thiện thúc đẩy sự minh bạch, chất lượng, hiệu quả

(Phần 2) Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS) tiếp tục được hoàn thiện thúc đẩy sự minh bạch, chất lượng, hiệu quả 06/12/2023 15:15:00 251

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

(Phần 2) Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS) tiếp tục được hoàn thiện thúc đẩy sự minh bạch, chất lượng, hiệu quả

06/12/2023 15:15:00

Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS) tiếp tục được hoàn thiện thúc đẩy sự minh bạch, chất lượng, hiệu quả

(Phần 2)

Tăng cường hoạt động của IVSC tại châu Á

Với cơ sở mới đã được thành lập, IVSC Châu Á đã hoạt động tích cực trong một số hội nghị và sự kiện khu vực. Một điểm nổi bật là Hội nghị Định giá Doanh nghiệp IVAS - IVSC vào tháng 10 năm 2022, xoay quanh chủ đề "Định hướng các giới hạn mới về giá trị bền vững", có sự tham dự của nhiều đại biểu có sức ảnh hưởng, bao gồm cả Phó Chủ tịch ISSB, Sue Lloyd.

image

IVSC cũng đã tham dự Hội nghị thường niên Hiệp hội thẩm định giá ASEAN lần thứ 24 tại Bali. Những cam kết tại Hội nghị này rất quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ của IVSC với các bên liên quan chủ chốt ở châu Á. IVSC Châu Á đã tham gia hội nghị bàn tròn với Ngân hàng Thế giới tại Jakarta vào tháng 12 năm 2022, thảo luận về việc định giá đất chưa đăng ký, một vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc về kinh tế xã hội.

IVSC Châu Á mong muốn hỗ trợ chuyên môn vào quá trình thiết lập tiêu chuẩn của IVSC. Tháng 3, Hội đồng Đánh giá Tiêu chuẩn (SRB) của IVSC đã họp tại Singapore, được tổ chức bởi nhà tài trợ IVSC, KPMG. Tại cuộc họp này đã có những cuộc đối thoại quan trọng về sự phát triển của các tiêu chuẩn của IVSC và thúc đẩy mối quan hệ với các bên liên quan chính bao gồm Viện Định giá và Thẩm định giá Singapore (IVAS) và các quỹ đầu tư quốc gia Temasek và GIC.

Đồng thời, Hội đồng Định giá Doanh nghiệp và Hội đồng Tài sản Hữu hình của IVSC đã họp tại Sydney, thu hút sự tham gia của các cơ quan như Viện Tài sản Úc (API), Kế toán Công chứng của Úc và New Zealand (CAANZ), Văn phòng Thuế Úc (ATO), Viện Định giá Úc (AVI), Hiệp hội Định giá và Đấu giá Úc (AVAA) và Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Úc (ASIC).

Năm tài chính kết thúc với việc IVSC tham gia cuộc họp của các đại diện ASEAN do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Surabaya. Sự hợp tác này bổ sung cho bản ghi nhớ của IVSC với WIPO nhằm thúc đẩy các hoạt động thẩm định giá Sở hữu trí tuệ.

Trong tương lai, IVSC hy vọng sự hiện diện tại khu vực châu Á đảm bảo tăng cường mối quan hệ hợp tác thông qua việc tham gia các hoạt động tại các quốc gia Châu Á.

Đánh giá kết quả đạt được và thảo luận về nghiên cứu, phát triển Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế

(i) Ban Đánh giá tiêu chuẩn đã tổ chức xin ý kiến về một số nội dung được cập nhật của Tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế. Mục tiêu của việc cập nhật là cải thiện khả năng áp dụng của IVS cho tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình thẩm định giá, bao gồm các tổ chức tài chính, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Việc cập nhật bao gồm đáp ứng những thay đổi đang diễn ra trên thị trường toàn cầu, tăng cường sử dụng công nghệ và nguồn dữ liệu, vai trò mở rộng của các chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ trong việc thẩm định giá, đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch trong quá trình định giá, quản lý rủi ro định giá

(ii) Ban Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp đã thực hiện những thay đổi và bổ sung đáng kể trong các tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của mình, IVS 200 đến IVS 230. Dựa trên phản hồi từ các bên liên quan tại các khu vực pháp lý chính cho thấy sự ổn định tạm thời trong các tiêu chuẩn để áp dụng tốt hơn, Hội đồng đã hạn chế đề xuất bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với IVS 200 đến IVS 230 cho các bản sửa đổi năm 2024.

(iii) Trong năm, Ban Công cụ tài chính đã tập trung giải quyết các ý kiến nhận được về IVS500 bao gồm các đề xuất về Quản trị và Dữ liệu cũng như hoàn thiện các phần mới về Phương pháp, Mô hình và Kiểm soát.

Trong năm, Ban Công cụ tài chính đã làm việc với Ban Đánh giá Tiêu chuẩn để điều chỉnh các đề xuất trong IVS 500 nhằm đảm bảo tuân thủ các đề xuất tương tự về Tiêu chuẩn Chung. Ban Công cụ tài chính đã xem xét các đề xuất trong Tiêu chuẩn chung và sửa đổi các đề xuất trong Dự thảo xin ý kiến về IVS 500 để đảm bảo tính nhất quán.

(iv) Ban Tài sản hữu hình: Trong năm 2023, Ban Tài sản hữu hình hiện đang xem xét sửa đổi một số nội dung tại Tiêu chuẩn chung và Tiêu chuẩn tài sản hữu hình (IVS 300 về giá trị máy thiết bị, IVS 400 về giá trị bất động sản và IVS 410: Giá trị phát triển). Ban Tài sản hữu hình đã thành lập ba Nhóm công tác chuyên trách để soạn thảo các sửa đổi phục vụ cho việc xin ý kiến tham vấn. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành và Chương trình tham vấn dự kiến được công bố vào năm 2024.

(v) Diễn đàn tư vấn của Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế tiếp tục đóng vai trò là nền tảng cho cộng đồng định giá toàn cầu, hiện có hơn 170 thành viên. Mục tiêu chính thành viên diễn đàn tư vấn là tập trung vào việc nâng cao sự công nhận của nghề nghiệp và tạo tiền đề cho cuộc tư vấn về IVS. Đồng thời tại các cuộc họp, thảo luận trực tuyến của các thành viên diễn đàn tư vấn cũng đã đề cập, trao đổi chuyên sâu về vấn đề “giá trị thị trường” ảnh hưởng đến kết quả thẩm định giá.

(vi) Ủy ban IVSC Châu Âu cũng đề cập đến một số nội dung tại Hội nghị như: (i) Tiếp tục cam kết thúc đẩy sự tham gia sâu hơn với các ban tiêu chuẩn kỹ thuật của IVSC về các chủ đề chuyên sâu; (ii) Tiếp tục quảng bá cho IVSC và IVS, mở rộng phạm vi áp dụng và tăng cường sức ảnh hưởng với các đơn vị định giá, các cơ quan quản lý tại các quốc gia.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%