Hội nghị xin ý kiến về các văn quy phạm pháp luật về thẩm định giá dự kiến ban hành năm 2024

Hội nghị xin ý kiến về các văn quy phạm pháp luật về thẩm định giá dự kiến ban hành năm 2024 07/12/2023 13:47:00 239

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội nghị xin ý kiến về các văn quy phạm pháp luật về thẩm định giá dự kiến ban hành năm 2024

07/12/2023 13:47:00

Hội nghị xin ý kiến về các văn quy phạm pháp luật về thẩm định giá dự kiến ban hành năm 2024

 

Ngày 19/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024. Theo kế hoạch Bộ Tài chính dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về thẩm định giá và ban hành các thông tư hướng dẫn Luật Giá.

 

image

 

Nhằm kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Giá năm 2023 trong lĩnh vực thẩm định giá để dự kiến có hiệu lực thi hành cùng với thời điểm 01/7/2024, Hội nghị xin ý kiến về các văn quy phạm pháp luật về thẩm định giá đã được Bộ Tài chính tổ chức thành công trong tháng 11/2023 tại hai địa điểm là Cần Thơ (ngày 23-24/11) và Đà Lạt (ngày 27-28/11). Hội nghị đã đón gần 300 đại biểu đến từ 35/63 Sở Tài chính các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, gần 100 doanh nghiệp thẩm định giá trong cả nước, Hội Thẩm định giá Việt Nam cũng như các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính) cũng đã về dự Hội nghị.

Hội nghị đưa ra thảo luận gồm 01 Nghị định chi tiết về thẩm định giá và 11 Thông tư được chia làm 03 nhóm. Thứ nhất là nhóm 03 Thông tư: (1) Thông tư quy định một số nội dung về quản lý hoạt động thẩm định giá, chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá; (2) Thông tư quy định thi, cấp, quản lý, thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá; (3) Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá. Thứ hai là nhóm 08 Thông tư ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về (1) Cách tiếp cận từ thị trường; (2) Cách tiếp cận từ chi phí; (3) Cách tiếp cận từ thu nhập; (4) Thẩm định giá bất động sản; (5) Thẩm định giá doanh nghiệp; (6) Thu thập và Phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá; (7) Thẩm định giá tài sản vô hình; (8) Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá.

 

image

 

Về các nội dung tập trung thảo luận, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào một số vấn đề mới của văn bản quy phạm pháp luật so với quy định hiện hành của pháp luật về thẩm định giá. Với tinh thần cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, Hội nghị đã tiếp nhận nhiều ý kiến và thảo luận trực tiếp tại Hội nghị từ Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp thẩm định giá, Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và các dự thảo Thông tư để trình Bộ, trình Chính phủ theo đúng tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%