Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá 07/12/2023 13:53:00 369

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

07/12/2023 13:53:00

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

 

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

Nhằm hoàn thiện và sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước về quản lý điều tiết giá và thẩm định giá, Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến vào Dự thảo trên và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 20/12/2023 để Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo.

Đồng thời, đề nghị Quý cơ quan gửi bản tham gia ý kiến dưới dạng văn bản điện tử vào địa chỉ hòm thư nguyenthiquynhhuong@mof.gov.vn để thuận lợi cho việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến.

Chuyên trang thông tin về quản lý giá và thẩm định giá xin giới thiệu toàn văn dự thảo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến tại đây

Quỳnh Hương.

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%