Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú 11/01/2024 11:13:00 592

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú

11/01/2024 11:13:00

Thông báo việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Ngày 29/12/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3002/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm
định giá mã số 202/TĐG đối với Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú.

Theo đó, Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày, đồng thời, phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bị thu hồi và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PT

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%