Bộ Công Thương lấy ý kiến về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương lấy ý kiến về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 18/01/2024 09:55:00 331

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Công Thương lấy ý kiến về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

18/01/2024 09:55:00

Bộ Công Thương lấy ý kiến về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

image

Phương pháp xác định giá phát điện cho nhà máy điện mới

Dự thảo Thông tư nêu nguyên tắc xác định giá phát điện. Theo đó, giá phát điện của nhà máy điện được xây dựng trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý của Chủ đầu tư trong toàn bộ đời sống kinh tế dự án; Tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) không vượt quá 12%.

Giá phát điện của nhà máy điện, bao gồm các thành phần sau:

Giá hợp đồng mua bán điện: Do hai bên thỏa thuận và được xây dựng theo phương pháp quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

Giá đấu nối đặc thù: Do hai bên thỏa thuận và được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn và đối với nước thải công nghiệp (áp dụng đối với nhà máy nhiệt điện) và các khoản thuế, phí, các khoản thu bằng tiền khác theo quy định của Nhà nước (trừ các khoản thuế, phí đã được tính trong phương án giá phát điện).

Giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá phát điện Năm cơ sở

Giá hợp đồng mua bán điện phải nằm trong khung giá phát điện Năm cơ sở của nhà máy điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, trong đó giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện để so với khung giá phát điện Năm cơ sở được tính toán trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng với thành phần chi phí tính toán khung giá phát điện.

Trường hợp Năm cơ sở của nhà máy điện không có khung giá phát điện, giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện được tính toán quy đổi trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng để so với khung giá phát điện của năm gần nhất của loại hình nhà máy điện đó;

Đối với các dự án đã khởi công nhưng chưa ký kết hợp đồng mua bán điện trước thời điểm thông tư này có hiệu lực: Giá hợp đồng mua bán điện phải nằm trong khung giá phát điện năm đàm phán hợp đồng mua bán điện, trong đó giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện để so với khung giá phát điện được tính toán quy đổi trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng với thành phần chi phí tính toán khung giá phát điện.

Thông tư quy định Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện Năm cơ sở của nhà máy điện; Phương pháp xác định giá cố định bình quân của nhà máy điện; Phương pháp xác định giá vận hành và bảo dưỡng của nhà máy điện; Phương pháp xác định giá biến đổi của nhà máy nhiệt điện; Phương pháp xác định giá đấu nối đặc thù và hệ thống lưu trữ năng lượng của nhà máy điện; Phương pháp xác định giá phát điện đối với các nhà máy điện khác; Phương pháp xác định giá phát điện đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện và chưa có giá phát điện chính thức

Giá tạm thời để ký hợp đồng mua bán điện: Trong quá trình đàm phán giá phát điện theo các quy định, trường hợp chưa thỏa thuận được về giá phát điện để ký hợp đồng mua bán điện, Bên mua và Bên bán thỏa thuận thống nhất giá tạm thời để áp dụng cho đến khi Bên mua và Bên bán thỏa thuận được mức giá phát điện chính thức, trình Cục Điều tiết điện lực kiểm tra, báo cáo Bộ Công Thương quyết định. Giá tạm thời để ký hợp đồng mua bán điện không vượt quá khung giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Phương pháp xác định giá phát điện của nhà máy điện đã vận hành thương mại

Dự thảo Thông tư quy định Phương pháp xác định giá phát điện đối với nhà máy điện mà Hợp đồng mua bán điện đã hết thời hạn, nhà máy điện chưa hết đời sống kinh tế; Phương pháp xác định giá phát điện đối với nhà máy điện đã hết đời sống kinh tế; Phương pháp xác định giá phát điện đối với các nhà máy thủy điện có thời hạn Hợp đồng mua bán điện còn hiệu lực nhưng giá phát điện hết hiệu lực hoặc các nhà máy thủy điện áp dụng biểu giá chi phí tránh được mà thời hạn Hợp đồng mua bán điện hết hiệu lực; Phương pháp xác định giá phát điện đối với nhà máy điện đàm phán lại theo vốn đầu tư quyết toán.

image

Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện theo từng năm của hợp đồng mua bán điện

Dự thảo Thông tư nêu nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện; Nguyên tắc điều chỉnh giá phát điện từng năm trong hợp đồng mua bán điện và Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện tại thời điểm thanh toán.

NgK

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%