Quy định mới về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Bổ sung thanh tra chuyên ngành về giá

Quy định mới về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Bổ sung thanh tra chuyên ngành về giá 18/01/2024 10:06:00 260

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định mới về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Bổ sung thanh tra chuyên ngành về giá

18/01/2024 10:06:00

Quy định mới về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:

Bổ sung thanh tra chuyên ngành về giá

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024). Nghị định quy định cụ thể về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ.

image

Đối tượng áp dụng của Nghị định

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục và tương đương thuộc Bộ; Thanh tra Cơ yếu, Chánh Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thanh tra sở, Chánh Thanh tra sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

9 cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ gồm:

(1) Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

(2) Thanh tra Cục Bổ trợ tư pháp.

(3) Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam.

(4) Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam.

(5) Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

(6) Thanh tra Kho bạc Nhà nước.

(7) Thanh tra Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

(8) Thanh tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

(9) Thanh tra Tổng cục Thống kê.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, tổ chức, hoạt động của Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP , Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ phải bảo đảm đáp ứng các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, pháp luật về thanh tra và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các thanh tra sở

Ngoài ra, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP cũng quy định các thanh tra sở được thành lập theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật Thanh tra gồm:

(1) Thanh tra Sở Công Thương;

(2) Thanh tra Sở Giao thông vận tải;

(3) Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;

(4) Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư;

(5) Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ;

(6) Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

(7) Thanh tra Sở Nội vụ;

(8) Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(9) Thanh tra Sở Tài chính;

(10) Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường;

(11) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông;

(12) Thanh tra Sở Tư pháp;

(13) Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch;

(14) Thanh tra Sở Xây dựng;

(15) Thanh tra Sở Y tế.

Tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tại địa phương và biên chế được giao. Trường hợp Thanh tra sở được luật quy định thì thực hiện theo quy định của luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục, Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Bên cạnh đó, Nghị định số 3/2024/NĐ-CP quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, bao gồm Tổng cục, Cục và tương đương thuộc Bộ (Tổng cục, Cục thuộc Bộ), Cục thuộc Tổng cục và tương đương (Cục thuộc Tổng cục), cơ quan khác được quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Nghị định số 3/2024/NĐ-CP, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Theo Nghị định số 3/2024/NĐ-CP, Tổng cục, Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm:

(1) Bộ Công Thương: Cục Công nghiệp, Cục Điều tiết điện lực, Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

(2) Bộ Giao thông vận tải: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ: Cục Sở hữu trí tuệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

(4) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Cục An toàn lao động, Cục Quản lý Lao động ngoài nước.

(5) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Lâm nghiệp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Thú y, Cục Thủy lợi, Cục Thủy sản, Cục Trồng trọt.

(6) Bộ Nội vụ: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

(7) Bộ Tài chính: Cục Quản lý công sản; Cục Quản lý giá; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Tổng cục Hải quan; Tổng cục Thuế.

(8) Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất.

(9) Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục An toàn thông tin, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành.

(10) Bộ Tư pháp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

(11) Bộ Y tế: Cục An toàn thực phẩm, Cục Dân số.

Cục thuộc Tổng cục và tương đương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Dự trữ Nhà nước; Cục Hải quan; Cục Quản lý thị trường; Cục Thống kê; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giao nhiệm vụ tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành cho đơn vị trực thuộc.

NgK

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%