Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 23/01/2024 17:07:00 445

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

23/01/2024 17:07:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị

Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá

trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

 

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. (Chi tiết tại file đính kèm)

image

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), Cục trưởng Cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung công việc sau đây:

1. Theo dõi sát tình hình kinh tế-chính trị và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có giải pháp ứng phó phù hợp; cập nhật tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế.

2. Các cơ quan, tổ chức trung ương thuộc Bộ Tài chính đóng tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành tổ chức triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn. Cụ thể:

- Cục Hải quan: Tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các tuyến và địa bàn trọng điểm thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết Nguyên đán, các vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh...

- Cục thuế: Chỉ đạo rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, quản lý việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, gian lận thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

- Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư; kiên quyết từ chối thanh toán các trường hợp không đủ điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật.

3. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tốt các công việc sau:

- Thanh tra Tài chính: Chủ trì, chỉ đạo thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, giá, thuế, phí... theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền (nếu có).

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Kiểm soát chặt chẽ giá cụ thể mua, bán hàng dự trữ quốc gia và các chi phí nhập, chi phí xuất cấp, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý; đề xuất và chỉ đạo kịp thời việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các địa phương bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và trong thời gian Tết Nguyên đán, giáp hạt...

- Tổng Cục Hải quan: Tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp Tết; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới đường bộ và trên biển, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu đường bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan; xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh chống buôn lậu với mặt hàng trọng điểm.

- Tổng cục Thuế: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; tăng cường công tác quản lý về hóa đơn nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thuế.

- Kho bạc Nhà nước: Điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước các cấp và các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Chỉ đạo điều hành hệ thống KBNN nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức; thực hiện việc kiểm soát thanh toán đảm bảo trong dự toán được giao, hồ sơ kiểm soát, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

4. Về tổ chức thực hiện:

- Cục Quản lý giá có trách nhiệm đầu mối tổ chức triển khai Chỉ thị; chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường; chủ trì triển khai các đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá tại một số địa bàn trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Về chế độ báo cáo trong dịp Tết:

+ Sở Tài chính các tỉnh thực hiện chế độ báo cáo trước, trong và sau Tết tại địa phương theo yêu cầu cụ thể tại Chỉ thị. Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Kho bạc Nhà nước tại địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này trước ngày 01/02/2024 về Sở Tài chính; đồng thời gửi cơ quan cấp trên theo hệ thống.

+ Tổng cục Hải quan, Tổng Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị cho Cục Quản lý giá.

+ Cục Quản lý giá tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề đột xuất phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Định Nguyễn

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%