Hội đồng Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế vừa ban hành phiên bản mới của Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế

Hội đồng Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế vừa ban hành phiên bản mới của Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế 26/02/2024 14:43:00 386

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội đồng Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế vừa ban hành phiên bản mới của Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế

26/02/2024 14:43:00

Hội đồng Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế vừa ban hành phiên bản mới của Chuẩn mực Thẩm định giá quốc tế

D:\DANG CHUYEN TRANG\2024\Annotation 2024-02-20 102318.jpg

(Nguồn: https://www.ivsc.org)

Chuẩn mực thẩm định giá quốc tế (IVS) do Hội đồng chuẩn mực thẩm định giá quốc tế (IVSC) ban hành. Đây làm một trong những tổ chức quốc tế lâu đời nhất trong lĩnh vực thẩm định giá, được thành lập từ năm 1980. Chuẩn mực thẩm định giá quốc tế được ban hành lần đầu tiên vào năm 1985 và thường xuyên được hoàn thiện, sửa đổi qua các năm. Chuẩn mực này quy định các khái niệm, các nguyên tắc, các quy trình, cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá chung cũng như các yêu cầu về mặt nghiệp vụ đối với thẩm định viên trong thực hành thẩm định giá để thúc đẩy tính minh bạch và thống nhất trong việc thẩm định giá trên toàn thế giới. Đây là hệ thống chuẩn mực thẩm định giá được công nhận rộng rãi nhất trong hoạt động thẩm định giá trên toàn thế giới.

D:\DANG CHUYEN TRANG\2024\Annotation 2024-02-20 104906.jpg

(Nguồn: vietnambiz.vn)

Vừa qua, ngày 31/1/2024, phiên bản Chuẩn mực thẩm định giá quốc tế vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/1/2025, gồm có 15 chuẩn mực, trong đó có 7 chuẩn mực chung và 8 chuẩn mực thẩm định giá các tài sản cụ thể. Phiên bản mới nhất bổ sung các chuẩn mực mới về Data & Inputs, Documentation, and Financial Instruments.

Nhóm Chuẩn mực chung đưa ra các yêu cầu đối với việc thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến thẩm định giá, bao gồm các điều khoản của hợp đồng thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, cách tiếp cận thẩm định giá, cơ sở dữ liệu đầu vào, mô hình thẩm định giá, tài liệu và báo cáo thẩm định giá.

Nhóm Chuẩn mực thẩm định giá các tài sản cụ thể đưa ra các yêu cầu riêng đối với việc thực hiện thẩm định giá các tài sản cụ thể như doanh nghiệp, tài sản vô hình, bất động sản, tài sản tài chính…

Kết cấu của Chuẩn mực thẩm định giá quốc tế phiên bản ngày 31/1/2024

 

IVS General Standards

IVS Asset Standards

IVS Foreword

IVS 200: Businesses And Business Interests

IVS Glossary

IVS 210: Intangible Assets

IVS 100: Valuation Framework

IVS 220: Non-Financial Liabilities

IVS 101: Scope Of Work

IVS 230: Inventory

IVS 102: Bases Of Value

IVS 300: Plant, Equipment & Infrastructure

IVS 103: Valuation Approaches

IVS 400: Real Property Interests

IVS 104: Data & Inputs

IVS 410: Development Property

IVS 105: Valuation Models

IVS 500: Financial Instruments

IVS 106: Documentation & Reporting

 

(Nguồn: https://www.ivsc.org)

Thông tin chi tiết theo đường dẫn sau: https://www.ivsc.org/new-edition-of-the-international-valuation-standards-ivs-published/

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%