Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến về cơ chế quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến về cơ chế quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 16/04/2024 09:46:00 132

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến về cơ chế quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

16/04/2024 09:46:00

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến về cơ chế quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định cơ chế quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Nguyên tắc xác định giá dịch vụ

Giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, giá dịch vụ chuyên ngành hàng không được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 22 Luật Giá.

Những dịch vụ do Bộ Giao thông vận tải định giá

Danh mục dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá cụ thể gồm: (1) Dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay; (2) Dịch vụ điều hành bay đi, đến; (3) Dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay; (4) Dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không; (5) Dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

image

Danh mục dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá gồm: (1) Dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay; (2) Dịch vụ cho thuê quầy làm thủ tục hành khách; (3) Dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý; (4) Dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; (5) Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay; (6) Dịch vụ phân loại tự động hành lý đi; (7) Dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không; (8) Dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay; (9) Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không.

Danh mục dịch vụ phi hàng không do Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá gồm: (1) Dịch vụ cho thuê mặt bằng cảng hàng không, sân bay; (2) Dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay.

Giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải quy định mức tối đa.

image

Về kê khai giá

Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá gồm: (1) Dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không sân bay; (2) Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục quy định thực hiện kê khai giá nêu trên có trách nhiệm thực hiện việc kê khai giá. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận văn bản kê khai giá dịch vụ của các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa. Các cảng vụ hàng không có trách nhiệm tiếp nhận văn bản kê khai giá dịch vụ của các tổ chức kinh doanh dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không sân bay theo phạm vi quản lý.

Ngoài ra, tại dự thảo Thông tư, Bộ Giao thông vận tải cũng quy định về niêm yết giá, công khai thông tin về giá; trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ. Thông tư dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

NgK

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%