Bộ Giao thông vận tải sửa đổi cơ chế quản lý giá dịch vụ tại cảng biển

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi cơ chế quản lý giá dịch vụ tại cảng biển 30/05/2024 17:07:00 51

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi cơ chế quản lý giá dịch vụ tại cảng biển

30/05/2024 17:07:00

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi cơ chế quản lý giá dịch vụ tại cảng biển

Nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật giá năm 2023 và các văn bản quy phạm khác có liên quan, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư quy định cơ chế quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam. Các nội dung về khung giá, giá tối đa sẽ được ban hành bằng Quyết định hành chính; nội dung quy định về cơ chế, chính sách, cơ sở tính giá sẽ được ban hành tại Thông tư.

Cách xác định giá dịch vụ tại cảng biển

Giá tối đa và khung giá dịch vụ tại cảng biển được xác định bằng phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá và các quy định của pháp luật khác có liên quan.A

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá dịch vụ tại cảng biển, chất lượng dịch vụ và tình hình thị trường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại cảng biển quyết định mức giá cụ thể không cao hơn giá tối đa và thuộc khung giá do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải được tính theo công thức như sau:

image

 

Giá tối đa dịch vụ hoa tiêu

=

Dung tích tàu thuyền (GT)

x

Cự ly dẫn tàu (HL)

x

Giá tối hoa tiêu tối đa

Trường hợp dịch vụ hoa tiêu áp dụng đối với tàu thuyền di chuyển trong cảng mà khoảng cách dẫn tàu dưới 05 hải lý, thì giá tối đa dịch vụ hoa tiêu được tính theo công thức sau:

 

Giá tối đa hoa tiêu

=

Dung tích tàu thuyền (GT)

x

Giá tối đa hoa tiêu

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo

image

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo được tính theo công thức sau:

 

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến phao, neo

=

Dung tích tàu thuyền (GT)

x

Thời gian neo đậu (giờ)

x

Khung đơn giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo áp dụng đối với tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, được tính theo công thức sau:

 

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo

=

Chiều dài cầu bến (m)

x

Thời gian neo đậu (giờ)

x

Khung đơn giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo đối với hàng hoá thông qua được tính theo công thức như sau:

 

Khung giá hàng hoá thông qua cầu, bến, phao neo

=

Đơn vị hàng hoá

x

Khung đơn giá hàng hoá thông qua cầu, bến, phao neo

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo đối với hành khách thông qua được áp dụng theo công thức như sau:

 

Khung giá hành khách thông qua cầu, bến, phao neo

=

Lượt thông qua (người)

x

Khung đơn giá hành khách thông qua cầu, bến, phao neo

Khung giá dịch vụ bốc, dỡ container

image

Khung giá dịch vụ bốc, dỡ container được quy định cho container hàng hoá thông thường (có hàng, rỗng) có kích thước 20 feet, 40 feet và trên 40 feet.

Đối với container hàng hóa quá khổ, quá tải, container chứa hàng nguy hiểm, container có yêu cầu bốc, dỡ, chất xếp, bảo quản đặc biệt mà phát sinh thêm chi phí, khung giá áp dụng không vượt quá 150% khung giá theo quy định. Trong trường hợp doanh nghiệp cảng biển phải bố trí thêm các thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ việc bốc, dỡ hàng hóa, giá dịch vụ của thiết bị phát sinh do hai bên tự thỏa thuận.

Dịch vụ Tàu (Sà lan) ↔ Sà lan, ô tô, toa xe tại cầu cảng chỉ được thực hiện khi hàng hoá đã đáp ứng được các quy định về giám sát hải quan, kiểm tra trọng tải và các nội dung khác theo quy định trước khi bốc hoặc dỡ hàng lên tàu.

Đối với các tuyến container mới tại các bến cảng Khu vực II và các bến cảng thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, doanh nghiệp cảng được phép áp dụng khung giá dịch vụ bốc dỡ container bằng 80% khung giá theo quy định trong thời hạn 03 năm kể từ ngày chính thức mở tuyến mới

Khung giá dịch vụ lai dắt

image

Cách tính giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền như sau:

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lai dắt tàu thuyền có trách nhiệm cung cấp tàu lai với số lượng và công suất theo quy định tại nội quy cảng biển khu vực. Khung giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền cho một lượt lai dắt được tính bằng công thức sau:

Khung giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền cho một lượt lai dắt = Thời gian lai dắt thực tế × Khung đơn giá dịch vụ lai dắt

Thông tư dự kiến có hiệu lực thừ ngày 01/7/2024 và giao Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư.

Trường hợp các yếu tố hình thành giá thay đổi có thể làm cho giá dịch vụ tại cảng biển thấp hơn mức giá tối thiểu hoặc cao hơn mức giá tối đa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại cảng biển xây dựng hồ sơ phương án giá gửi Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thẩm định hồ sơ phương án giá, báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./.

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%