Điều hành giá xăng dầu ngày 16/5/2024

Điều hành giá xăng dầu ngày 16/5/2024 30/05/2024 17:25:00 63

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Điều hành giá xăng dầu ngày 16/5/2024

30/05/2024 17:25:00

Điều hành giá xăng dầu ngày 16/5/2024

cid:ii_18fa4c33b9648195e524

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 09/5/2024 và kỳ điều hành ngày 16/5/2024 là: 91,182 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,944 USD/thùng, tương đương giảm 3,13%); 96,142 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,238 USD/thùng, tương đương giảm 2,27%); 95,636 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,098 USD/thùng, tương đương tăng 1,16%); 96,020 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,056 USD/thùng, tương đương tăng 0,06%); 511.156 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 3,524 USD/tấn, tương đương giảm 0,68%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới

09/5/2024 - 15/5/2024

image

(Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành)

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Bộ Công Thương quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.115 đồng/lít (giảm 508 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.020 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.135 đồng/lít (giảm 409 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.873 đồng/lít (tăng 26 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.908 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.418 đồng/kg (giảm 85 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước 04/01/2024 đến 16/5/2024

 

image

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại Mục 1 nêu trên: Áp dụng từ 15 giờ 00’ ngày 16 tháng 5 năm 2024.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 16 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 16 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành

(09/5/2024 - 15/5/2024)

 

TT

Ngày

X92

X95

Dầu hoả

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

9/5/24

91.900

96.860

96.530

97.620

517.840

25,144

25,478

2

10/5/24

92.070

97.030

96.420

97.300

518.430

25,144

25,484

3

11/5/24

-

-

-

-

-

-

-

4

12/5/24

-

-

-

-

-

-

-

5

13/5/24

91.440

96.400

95.050

95.670

506.580

25,178

25,479

6

14/5/24

90.530

95.490

95.180

94.860

505.260

25,178

25,482

7

15/5/24

89.970

94.930

95.000

94.650

507.670

25,178

25,482

 

Bquân

91.182

96.142

95.636

96.020

511.156

25,164

25,481

*Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).

Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.

 

THN

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%