Điều hành giá xăng dầu ngày 23/5/2024

Điều hành giá xăng dầu ngày 23/5/2024 30/05/2024 17:26:00 60

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Điều hành giá xăng dầu ngày 23/5/2024

30/05/2024 17:26:00

Điều hành giá xăng dầu ngày 23/5/2024

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 16/5/2024 và kỳ điều hành ngày 23/5/2024 là: 92,173 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,991 USD/thùng, tương đương tăng 1,09%); 96,640 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,498 USD/thùng, tương đương tăng 0,52%); 95,698 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,062 USD/thùng, tương đương tăng 0,06%); 95,905 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,115 USD/thùng, tương đương giảm 0,12%); 515,048 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,892 USD/tấn, tương đương tăng 0,76%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới

16/5/2024 - 22/5/2024

image

(Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành)

cid:ii_18fa4c3018147ef17cf1

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Bộ Công Thương quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.277 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 936 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.213 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.837 đồng/lít (giảm 36 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.902 đồng/lít (giảm 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.513 đồng/kg (tăng 95 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước 04/01/2024 đến 23/5/2024

 

image

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại Mục 1 nêu trên: Áp dụng từ 15 giờ 00’ ngày 23 tháng 5 năm 2024.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 23 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 23 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành

(16/5/2024 - 22/5/2024)

 

TT

Ngày

X92

X95

Dầu hoả

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

16/5/24

91.420

96.380

94.740

94.730

505.620

25,178

25,452

2

17/5/24

92.390

97.350

95.830

96.150

509.170

25,178

25,450

3

18/5/24

-

-

-

-

-

-

-

4

19/5/24

-

-

-

-

-

-

-

5

20/5/24

93.460

97.430

96.250

96.870

519.880

25,152

25,459

6

21/5/24

91.420

95.400

95.970

95.870

525.520

25,152

25,463

7

22/5/24

-

-

-

-

-

-

-

 

Bquân

92.173

96.640

95.698

95.905

515.048

25,165

25,456

*Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).

Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.

THN

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%