Bộ Tài chính ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bộ Tài chính ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 13/04/2018 09:20:00 485

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

13/04/2018 09:20:00

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo đó, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 282/TĐG cấp ngày 09/3/2018 đối với Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Hưng Thịnh kể từ ngày 30/3/2018.

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Hưng Thịnh phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực và phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 30/3/2018 và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.