Giảm giá gần 70 dịch vụ y tế từ ngày 15/7/2018

Giảm giá gần 70 dịch vụ y tế từ ngày 15/7/2018 21/06/2018 15:37:00 423

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Giảm giá gần 70 dịch vụ y tế từ ngày 15/7/2018

21/06/2018 15:37:00

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Theo đó, giảm 69 dịch vụ, gồm: 6 giá khám bệnh (của 5 hạng bệnh viện và TYT xã), bình quân giảm 17%; 34 giá ngày giường bệnh (của 5 hạng bệnh viện và các loại giường), bình quân giảm 6%; 29 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, bình quân giảm 24%.

Điều chỉnh tăng 9 dịch vụ, gồm: 7 giá ngày giường chủ yếu là giường ICU và giường hồi sức cấp cứu tại các hạng bệnh viện, bình quân điều chỉnh tăng 5%; 2 dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm.

Bổ sung giá của 6 dịch vụ kỹ thuật.

Điều chỉnh, bổ sung một số dịch vụ gồm: Điều chỉnh giảm giá 12 dịch vụ do không kết cấu chi phí thuốc, vật tư tiêu hao đặc thù trong giá. Thực chất không phải giảm giá mà do thuốc và các loại VTTH này có nhiều loại và mỗi người bệnh sử dụng khác nhau nên không kết cấu trong giá dịch vụ mà thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá đấu thầu của đơn vị; Bổ sung và điều chỉnh ghi chú của khoảng 160 dịch vụ kỹ thuật nên quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ tăng thêm. Trước đây chưa ghi chú thì chưa được hưởng BHYT.

Như vậy, tổng số dịch vụ được điều chỉnh giá theo Thông tư số 15/2018 ngày 30/5/2015 là 96 dịch vụ. Phương án điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh lần này vẫn chỉ kết cấu chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương. Trong đó tiền lương vẫn tính ở mức lương cơ sở 1.150.000 đồng chưa tính lương theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng (Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ 1/7/2018 là 1.390.000 đồng) và chi phí quản lý theo lộ trình giá dịch vụ công quy định tại Nghị định 16/NĐ-CP. Các chi phí để bảo đảm hoạt động thường xuyên của đơn vị nếu nguồn thu của đơn vị không bảo đảm thì đơn vị được NSNN bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Việc điều chỉnh giá lần này cơ bản là giảm chi phí, có ảnh hưởng đến các bệnh viện, người bệnh có lợi, góp phần tăng khả năng cân đối quỹ BHYT đến năm 2020 nếu vẫn chưa điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế. Mặt khác, các dịch vụ điều chỉnh phần lớn là các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán nên giảm việc chỉ định dịch vụ quá mức cần thiết.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015.

Q.A