Nghị định số 96/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Nghị định số 96/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 22/08/2018 14:48:00 547

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghị định số 96/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

22/08/2018 14:48:00