Giảm giá gần 70 dịch vụ y tế từ ngày 15/7/2018

21/06/2018

Việc điều chỉnh giá lần này cơ bản là giảm chi phí, có ảnh hưởng đến các bệnh viện, người bệnh có lợi, góp phần tăng khả năng cân đối quỹ BHYT đến năm 2020 nếu vẫn chưa điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế.

Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước: Phần 4 – Kê khai giá, niêm yết giá, giá tham chiếu

15/02/2024

Theo quy định tại Luật giá thì kê khai giá là việc tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp phải kê khai giá quy định tại Luật giá gửi thông báo mức giá sau khi định giá, điều chỉnh giá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.

Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước theo Luật Giá 2023: Phần 3 – Hiệp thương giá

23/01/2024

Theo Luật Giá năm 2023, Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước gồm Bình ổn giá, Định giá; Hiệp thương giá; Kê khai giá, niêm yết giá, giá tham chiếu; Kiểm tra yếu tố hình thành giá. Trong đó, Hiệp thương giá được quy định từ Điều 25 đến Điều 27 Luật Giá 2023.

Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước theo Luật Giá 2023: Phần 2 – Định giá

22/01/2024

Theo Luật Giá năm 2023, Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước gồm Bình ổn giá, Định giá; Hiệp thương giá; Kê khai giá, niêm yết giá, giá tham chiếu; Kiểm tra yếu tố hình thành giá. Trong đó, Đinh giá được quy định từ Điều 21 đến Điều 24 Luật Giá 2023.