Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi)

23/07/2021 09:47:00

Luật giá được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; đến nay đã trải qua gần 8 năm thực hiện và trong thời gian qua đã phát sinh một số vấn đề hạn chế, vướng mắc và Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo nghiên cứu phương án hoàn thiện. Trên cơ sở công tác tổng kết, đánh giá thi hành Luật, Bộ Tài chính đã xây dựng chính sách và đánh giá tác động chính sách và đang xin ý kiến rộng rãi về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi).

Điểm mới trong quy định về khung thù lao đấu giá dịch vụ

07/04/2021 10:51:00

Thông tư số 108/2020/TT-BTC được ban hành về cơ bản đã tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

Miễn giảm giá dịch vụ chứng khoán: Bước đi rất kịp thời trong bối cảnh thị trường nhiều bất ổn

19/03/2020 15:08:00

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát để giảm giá các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá

Thay đổi lấy năm 2020 làm gốc so sánh để tính các chỉ tiêu thống kê

20/02/2020 14:32:00

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đã kí ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Giới thiệu chính sách mới: Đẩy mạnh ban hành giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá

04/02/2020 17:08:00

Trong thời gian qua, các địa phương đã thực hiện hiệu quả việc chuyển cơ chế quản lý từ phí sang giá đối với một số dịch vụ, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội.