Hội thảo quốc tế “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”

Hội thảo quốc tế “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững” 10/11/2023 18:01:00 159

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội thảo quốc tế “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”

10/11/2023 18:01:00

Chiều ngày 10/11/2023, tại thành phố Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CLTC), Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các đơn vị đồng tổ chức và đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp..., một số cơ quan thông tấn báo chí.

TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến CLTC (hàng trên, thứ tư từ bên trái); TS. Lê Thị Thùy Vân - Phó Viện trưởng Viện Chiến CLTC (hàng trên, thứ hai từ bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo các đơn vị đồng tổ chức và chuyên gia, nhà quản lý tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, trong những năm vừa qua, kinh tế tư nhân đã không chỉ dần được phục hồi, mà còn có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân cũng đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế toàn cầu đang diễn biến cực kỳ phức tạp, khó lường, khó dự báo, cộng với những tồn tại của nền kinh tế… đang tạo ra “lực cản” với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, khu vực kinh tế tư nhân nói riêng. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP kèm Chương trình hành động nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, mỗi năm trung bình phải tăng thêm ít nhất 143 nghìn doanh nghiệp. Đồng thời, phải có hàng loạt giải pháp tương ứng nhằm tăng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay lại hoạt động, giảm số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giảm đến mức tối đa số doanh nghiệp giải thể, phá sản. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc phát triển kinh tế tư nhân là một nhân tố không chỉ bảo đảm cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn tham gia vào giải quyết những vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo…

Bên cạnh Lễ khai mạc và Phiên toàn thể, Hội thảo có 3 Phiên chuyên đề được tổ chức song song. Trong đó, Phiên Chuyên đề 1 với chủ đề “Tài chính thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”; Phiên Chuyên đề 2 với chủ đề “Kế toán, Quản trị thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”; Phiên Chuyên đề 3 với chủ đề “Kinh tế thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.

TS. Lê Thị Thùy Vân - Phó Viện trưởng Viện Chiến CLTC (hàng trên, thứ hai từ bên phải) đồng chủ trì Phiên chuyên đề 1

Hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề như: (i) Kế toán, tài chính với phát triển kinh tế nói chung, kinh tế tư nhân nói riêng hướng tới phát triển nhanh và bền vững; (ii) Các tiếp cận về quản trị, nhân lực, kế toán, kiểm toán, môi trường kinh doanh, đổi mới, khởi nghiệp… đối với phát triển kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; (iii) Nhận định, đánh giá, các chính sách, giải pháp, các vấn đề đương đại, toàn cầu hóa, kinh tế thế giới và khu vực liên quan đến lĩnh vực tài chính - kế toán… để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.

PGS. TS. Simone D. Scagnelli phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, PGS.TS. Simone Domenico Scagnelli đến từ Đại học Cowan, Australia, đã trình bày tham luận tại Phiên toàn thể với chủ đề: “Hài hòa báo cáo phát triển bền vững: Tổng quan những nghiên cứu gần đây và nội dung nghiên cứu”. Bài tham luận tập trung trao đổi xoay quanh những vấn đề như: Báo cáo bền vững sự hài hòa, động lực và thách thức; tiêu chuẩn bền vững quốc tế IFRS; chuẩn mực IFRS S1 và S2; tiêu chuẩn bền vững châu Âu… PGS.TS. Simone Domenico Scagnelli cho biết thêm, sự hài hòa của báo cáo bền vững đánh dấu một cột mốc quan trọng trong báo cáo doanh nghiệp. Những diễn biến này sẽ mang lại sự rõ ràng trong cải thiện và khả năng so sánh với báo cáo bền vững, mang lại lợi ích cho các tổ chức, các nhà đầu tư và tất cả các bên liên quan.

Cũng trong Hội thảo, GS.TS. Mark Holmes, Đại học Waikato, New Zealand cũng đã trình bày tham luận và chia sẻ nội dung liên quan đến phản ánh tâm lý về giá cả và rào cản giá cả trong kinh doanh bán lẻ và thị trường hàng hóa trong tâm trí chúng ta.

Tại các phiên thảo luận chuyên đề, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, phân tích và làm rõ các nội dung liên quan đến: Các quan điểm và nhận thức về kinh tế tư nhân; các chính sách tài chính - kế toán cho phát triển kinh tế tư nhân; quản lý kinh tế; điều kiện, giải pháp định hướng phát triển kinh tế tư nhân, những nhân tố ảnh hướng đến phát triển kinh tế tư nhân; thực trạng và vai trò, đóng góp của nền kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng của kinh tế Việt Nam; vai trò của Nhà nước và các chủ thể liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân… Tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng nhìn chung khu vực kinh tế tư nhân còn có những tồn tại, hạn chế, kinh tế tư nhân phát triển còn một số bất cập như thiếu đồng bộ, kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ…

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, đây là một diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề tài chính - kế toán, nhằm đưa ra các nhận định, phân tích đánh giá, nhận diện những các rào cản, cơ hội và thách thức. Trên cơ sở đó, Hội thảo cũng đã đưa ra nhiều ý kiến và đề xuất các giải pháp, chính sách để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới, nhằm đạt được các mục tiêu đã được đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030. Các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội thảo là những kinh nghiệm quý báu, những bài viết, những bài tham luận với nội dung nghiên cứu có chiều sâu và gợi mở nhiều ý tưởng nghiên cứu trong tương lai. Đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo và trích dẫn tin cậy về lĩnh vực tài chính - kế toán trong nước và quốc tế.

Nguyễn Trang

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%